Mätning av besöksstatistik

Just nu genomför vi en undersökning kring besökande på totalt sju badstränder i vår kommun. Det gör vi med hjälp av wifi-signaler under perioden 2020-06-19 – 2020-09-15.

Mätningen syftar till att få en bild av antalet besökare på våra badstränder så att du som medborgare eller besökare i vår kommun kan välja badstrand utan att behöva trängas på stranden. Endast anonymiserad data analyseras. Om du ändå inte vill vara del av analysen kan du stänga av wifi på din telefon. De badstränder som är aktuella är Granudden, Talludden, Haga Park, Kalvhagen, Balken, Bläsinge och Möllstorp.

Resultatet av mätningen som återges i tre olika färger ska ses som en indikation på antalet personer på badstranden så att du omsorgsfullt kan välja strand utan att behöva trängas.

Hur fungerar det?

Alla mobila enheter pratar alltid med nätet via diverse signaler, det är en förutsättning för en fungerande internetuppkoppling. Mätningen omfattar den som har wifi aktiverat på sin mobila enhet på platserna där mätning utförs. Den data som samlas in anonymiseras direkt per automatik innan analys (även den så kallade MAC-adressen som heller inte lagras) och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är strömmar av grupper och rörelsemönster. Det finns inte någon praktisk möjlighet för oss att ge dig tillgång till, rätta eller radera personuppgifter, då vi inte sparar några personuppgifter.

Kontakt

Om du har några frågor angående personuppgiftsbehandling får du gärna kontakta vårt servicecenter som hjälper dig att komma i kontakt med rätt funktion.

För mer information om kommunens behandling av personuppgifter, klicka här. 

På vilket sätt säkerställer kommunen skyddande av personuppgifter?

Mörbylånga kommun har följt normala rutiner och säkerhetsaspekter gällande skyddande av såväl utrustning som data. Det betyder att utrustning och kommunikation är skyddade mot intrång, samt att all data är anonymiserad och krypterad.

På vilket sätt är lösningen kompatibel med dataskyddsförordningen (GDPR)?

Den tekniska utrustningen och hanteringen av data i systemet följer den kommande dataskyddsförordningen genom att utrustning och kommunikation är skyddade mot intrång, samt att all data är krypterad och anonymiserad. Den tekniska lösning som kommunen använder i projektet har tidigare använts av bland annat Västerås stad, Stockholms stad och Trafikverket. Vi dessa tillfällen har Datainspektionen (granskande myndighet) gett klartecken för nyttjandet. I detta projekt har följande åtgärder vidtagits:

  • All persondata är anonymiserad och krypterad.
  • Tydlig skyltning i området att mätning pågår.
  • En webbplats och mobilapplikation som förklarar detaljerna i hur mätningen går till (denna webbsida).
  • Tydligt syfte till samhällsnyttan med mätning och datainsamling.
Sidan uppdaterad 9 juni 2020 Kommentera sidan