Eldsjälspris

Eldsjälspriset delas årligen ut till en person som med glödande engagemang och värdefulla insatser bidrar och stärker kultur- och fritidslivet i Mörbylånga kommun.

Såväl privatpersoner som föreningar och företag kan nomineras.

Insatserna ska vara utförda i Mörbylånga kommun. Vinnaren/-na får ett diplom och en prissumma på högst 3 000 kronor.

Priset kan endast delas ut till fysisk eller juridisk person en gång. Priset får delas mellan två eller flera personer.

Vem vill du nominera?

Skicka dina förslag på pristagare till:
Kultur och fritid
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga
kommun@morbylanga.se

Nomineringar ska vara kommunen tillhanda senast den 23 november 2020.

Beslut om pristagare

Kommunstyrelsens presidium beslutar om pristagare. Priset delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Tidigare pristagare

2001 Arne Svensson
2002 Lif Henell
2003 Gösta Hultqvist
2004 Gun Nordborg
2005 Erland Börjesson
2006 Richard Svensson
2007 Johan Grusell
2008 Monica Orthagen
2009 Sven-Oskar Tornegård
2010 Willy Fredriksson
2011 Ingen utdelning
2012 Monika Rasch
2013 John-Erik Svensson
2014 Elisabet Engqvist
2015 Uno o Margareta Magnusson
2016 Eva Hansson Törngren
2017 Ingen utdelning
2018 Ingen utdelning
2019 Sonia Karlsson
2020 Anders Arvefalk

Sidan uppdaterad 10 november 2020 Kommentera sidan