1. Socialtjänsten på nätet /
 2. Ställ en ny fråga /
 3. Psykolog-intyg för IVF behandling

Psykolog-intyg för IVF behandling

Skapad av , 2018-08-16
 • Inga svar
 • 2018-08-16 #1

  Grupp: Socialtjänsten på nätet

  Angående fråga om IVF-behandling

  Gällande IVF är det Landstinget som i första hand har ansvaret. Rådet är att du tar upp frågan igen med IVF-kliniken, om vad de vill ha för intyg och vem som kan utfärda ett sådant. Om detta inte är möjligt kan du be om att få kontakt med en kurator på sjukhuset, som kan hjälpa dig vidare. I "Lagen om genetisk integritet mm. (2006:351)", kapitel 5 och 6, finns juridisk information om assisterad befruktning. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006351-om-genetisk-integritet-mm_sfs-2006-351

  Vänliga hälsningar socialtjänsten på nätet

  Svara