Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Invandring och integration/Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (SFI)

Utbildning i svenska för invandrare är en språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket och det svenska samhället. Utbildningen ska också ge vuxna invandrare som saknar läs- och skrivfärdigheter möjlighet att få sådana.

Vem får delta?

Du som är folkbokförd i Mörbylånga kommun och som saknar grundkunskaper i svenska språket får delta i utbildning i svenska för invandrare.

Hur ser utbildningen ut?

Utbildningen består av tre studievägar med fyra kurser, A, B, C och D. Vilken studieväg du placeras i avgörs av tidigare utbildning, mål med studierna och vilken studietakt som passar dig bäst.

Efter en genomgången kartläggning placeras du i den studieväg som är lämplig för dig. Undervisningen kan kombineras med språkpraktik.

Studieväg 1

Kurs A, B, C och D

Studieväg 2

Kurs B, C och D

Studieväg 3

Kurs C och D

Så här ansöker du

Fyll i och skicka in ansökningsblanketten eller tala med din integrationssamordnare.

Blanketten skickas till:
SFI/Skansenskolan
Esplanaden 29
386 50 Mörbylånga

Sidan uppdaterad 29 maj 2019 Kommentera sidan