Information till dig som är ny i Sverige

Svenska för invandrare (SFI)

Mörbylånga kommun samarbetar med Kalmarsunds gymnasieförbund som driver kommunens SFI utbildning.

Läs mer om SFI-utbildningen

Samhällsorientering för nyanlända

I Sverige är det lag på att nyanlända flyktingar och invandrare ska få minst 100 timmars utbildning om Sverige och hur det svenska samhället fungerar. I Kalmar län har vi ett gemensamt mål om att alla nyanlända som ingår i etableringen ska erbjudas samhällsorientering inom ett år. De obligatoriska 100 timmarna har utökats med ytterligare 12 timmar för att kunna tillhandahålla dataundervisning samt studiebesök och fördjupningar inom vår region.

Innehåll

Samhällsorienteringen innehåller följande områden:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Vem har rätt till utbildningen?

  • De som folkbokförts första gången i en kommun efter april 2013. Kommunens ansvar upphör tre år efter det att den nyanlända första gången folkbokfördes i en kommun.
  • Nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda från 1 maj 2013 och framåt i en kommun. De ska vara medborgare i ett land utanför EES- området eller utanför Schweiz.

De grupper som inte omfattas är ungdomar i gymnasieskolan, EU-/EES-medborgare, arbetskraftsinvandrare samt gäststuderande/gästforskare.

Anmälan och mer information

Anmälan till samhällsorientering hittar du här.

Sidan uppdaterad 20 maj 2021 Kommentera sidan