Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Invandring och integration

Invandring och integration

Mörbylånga kommun gör en rad insatser för att hjälpa flyktingar som kommer till kommunen. Det gäller både asylsökande och nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Kommunen har två olika avtal, dels med Migrationsverket dels med Länsstyrelsen. Avtalen innebär att Arbetsmarknads- och integrationsenheten ska ta emot det avtalade antalet personer som fått uppehållstillstånd på anvisning från Migrationsverket samt det antal avtalat med Länsstyrelsen som ska vidarebosättas från andra kommuner i länet.

Älvan (verksamheten för ensamkommande ungdomar, tidigare nämnt Bidaya) har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot ungdomar under 18 år. När de sedan får uppehållstillstånd har verksamheten en fortsatt insats med stöd i integrationen, så kallat stödboende.

Nyanlända

Kommunen tar emot nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd och ansvarar för att den som kommit hit får del av kommunal verksamhet och service, till exempel skola, förskola och andra insatser för barn och ungdomar, och äldreomsorg. Vi ansvarar också för bostadsförsörjningen och ger praktisk hjälp i samband med bosättning (för de som blir anvisade vår kommun). Det är kommunens Arbetsmarknads- och integrationsenhet som ansvarar för arbetet mot de vuxna.

Kommunen har också svenska för invandrare (SFI) i egen regi. Utbildningen är i Mörbylånga och har en tydlig koppling till praktikplatser i kombination med språkträning.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringen av nyanlända flyktingar. De erbjuder insatser som ska påskynda etableringen på arbetsmarknaden och ge förutsättningar för egenförsörjning.

Ensamkommande barn och ungdomar

Mörbylånga kommun har avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn och ungdomar under 18 år. Verksamhetens mål är att ge en strukturerad och trygg tillvaro, arbeta för att barnen blir integrerade i det svenska samhället och förberedda för ett självständigt vuxenliv.

Asylboenden

Migrationsverket har hela ansvaret för vuxna och barnfamiljer som söker asyl. Kommunen ansvarar för att barn i åldrarna 3-5 år erbjuds allmän förskola och att barn i skolåldern erbjuds undervisning.

För närvarande finns inga asylboenden i kommunen.

Sidan granskad 17 juni 2019 Kommentera sidan