Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Vill du hjälpa till?/Särskilt förordnad vårdnadshavare

Särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande flyktingungdomar

Som särskilt förordnad vårdnadshavare åtar du dig att träda in som förmyndare och ansvara för ungdomens personliga, ekonomiska och juridiska angelägenheter till dess att ungdomen fyller 18 år.

Mörbylånga kommun tar kontinuerligt emot ensamkommande flyktingungdomar. I samband med att ungdomarna blir kommunplacerade i Mörbylånga och saknar personligt uppehållstillstånd, PUT, utser överförmyndaren en god man till ungdomen. När ungdomen sedan får PUT, ska ungdomen istället få en särskild förordnad vårdnadshavare utsedd. Kommunen ansöker då till Tingsrätten som fattar beslut i saken. 

Vad innebär uppdraget?

Som särskilt förordnad vårdnadshavare åtar du dig att träda in som förmyndare och ansvara för ungdomens personliga, ekonomiska och juridiska angelägenheter till dess att ungdomen fyller 18 år.

Du ska som vårdnadshavare erbjudas att följa med på alla möten, t.ex. i skolan och sjukvården, som gäller ungdomen.

Du ska stötta ungdomen till att integreras i det svenska samhället samt att planera inför framtiden. Du ska ha en regelbunden kontakt med ungdomen och du förväntas lägga ner mellan fyra till sex timmar i veckan på uppdraget. Exempel på praktiska uppgifter kan vara att öppna bankkonto eller att söka studiemedel åt ungdomen.

För att bli särskild förordnad vårdnadshavare behöver du utredas. Vid ett eller ett par tillfällen träffar du en familjehemssekreterare för samtal och intervju. Vi begär även, efter ditt godkännande, utdrag från polis- och socialregistren samt kronofogdens register. Uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare löper på till dess att ungdomen fyller 18 år. Skulle du som vårdnadshavare vilja avsluta ditt uppdrag tar Tingsrätten beslut i saken.

Handledning och utbildning

Alla våra familjehem genomgår utbildningen Ett hem att växa i och föräldrastöds­programmet Trygghetscirkeln. Vi erbjuder även regelbunden handledning med utgångspunkt i familjehemmets individuella behov.

Ersättning

Som särskild förordnad vårdnadshavare får du ett fast arvode per månad samt en individuell summa för omkostnader. Den individuella summan är baserad på var du bor och om det finns särskilda behov hos ungdomen.

Sidan uppdaterad 14 juni 2019 Kommentera sidan