Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Vill du hjälpa till?/Ledsagarservice

Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning.

Ledsagarservice består av en följeslagare som ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och komma ut bland andra människor.

Ledsagarservice kan ges för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara promenera. Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven.

Är du intresserad av att bli ledsagare kan du ta kontakt med Martin Wahlström, enhetschef OFV, martin.wahlström@morbylanga.se.

Sidan uppdaterad 2 juli 2020 Kommentera sidan