Vi söker familjehem

Vi söker familjer som är beredda att ta emot barn i sitt hem. Har ni engagemang, vilja och tid att hjälpa en familj i en utsatt situation?

Om ni är äldre eller yngre spelar ingen roll - det viktigaste är att ni har en stabil social situation så att ni kan fungera som en förebild.

Ett barn kan vara placerat i familjehem en kortare eller längre period av olika anledningar. Familjehemmet är ett komplement till de biologiska föräldrarna.

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem innebär att man som familj eller ensamstående, med eller utan barn, öppnar sitt hem och tar emot ett barn eller ungdom för stadigvarande vård och fostran. Ni ska ha en trygg och stabil social situation och alla i familjen ska vilja delta i uppdraget. Ni ska ha praktiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan människa i familjens vardag. Som familjehem måste man också ha mycket engagemang och värme.

Utredning

Om ni anmäler ert intresse av ett familjehemsuppdrag till oss kommer vi att starta en  familjehemsutredning. Utredningen består av hembesök där vi lämnar mer information om vad uppdraget innebär samt ställer frågor till er. Utredningen består också av intervjuer med er och samtal med dem som ni har lämnat som referenser. Vi hämtar också, efter ert godkännande, utdrag från Rikspolisstyrelsen, Socialregistret, Försäkringskassan och Kronofogden.

Innan vi placerar ett barn hos er kommer vi också att göra en bedömning av hur just det barnet passar i den miljö som just ni erbjuder.

Handledning och utbildning

Alla våra familjehem genomgår utbildningen Ett hem att växa i och föräldrastöds­programmet Trygghetscirkeln. Vi erbjuder även regelbunden handledning med utgångspunkt i familjehemmets individuella behov.

Ersättning

När ni får ett uppdrag som familjehem skriver vi ett avtal med er om tidsåtgång och ersättning. Ni får en ekonomisk ersättning enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer. Ersättningen grundar sig på basbeloppet som varje år fastställs av regeringen.

Välkommen med din intresseanmälan!

Sidan uppdaterad 14 juni 2019 Kommentera sidan