Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Vill du hjälpa till?/Fadderfamilj till nyanlända flyktingar

Fadderfamilj till nyanlända flyktingar

För att underlätta för nyanlända flyktingfamiljer att komma in i det svenska samhället har vi engagerat fadderfamiljer. Faddrarnas uppgift är att ge stöd och hjälpa de nyanlända att integreras snabbare. Som fadder blir du en viktig länk in i vardagslivet och ditt medmänskliga engagemang betyder oerhört mycket för familjen!

Vad innebär uppdraget?

Uppdraget som fadderfamilj förekommer i olika miljöer och sammanhang. Familjerna kan gemensamt besöka teater, bio, bibliotek, fika tillsammans i ett café eller hemma, besöka arbetsplats eller följa med till en fotbollsträning. Alla sådana aktiviteter hjälper till med språkutvecklingen, vilket är ett viktigt redskap i alla sammanhang och många gångar själva nyckeln till att kunna bli delaktig i samhället.

Frivilligt och oavlönat uppdrag

Uppdraget grundas på frivillighet och är en oavlönad insats några timmar per månad. Uppdraget är inte bindande utan gäller så länge du och din fadderfamilj vill fortsätta att träffas. Erfarenhet visar att relationer som byggts upp på detta sätt ofta blir livslånga.

Mer information

För mer information, kontakta kommunens flyktingsamordnare.

Sidan uppdaterad 14 juni 2019 Kommentera sidan