Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Kontakter Stöd & Omsorg/Funktionsvariation (OFV)

Funktionsvariation (OFV)

Omsorg om personer med funktionsvariation, verksamheter inom LSS och Socialpsykiatri

Pernilla Ekholm-Slottner

Omsorgschef
pernilla.ekholmslottner@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 50


Biståndshandläggning

Kontaktuppgifter biståndshandläggning - insatser för personer med funktionsvariation


Enhetschefer OFV:

Åsa Solberg

Marmor och Kullen
asa.solberg@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 85

 • Personlig assistans
 • Boende med särskild service för vuxna

Sandra Olsson

Hedvigsborg, Gästgivaren och Fabriksgatan
sandra.olsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 39

 • Personlig assistans
 • Boende med särkild service för vuxna

Martin Wahlström

Labyrinten, Ludde, Vasa
martin.wahlstrom@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 86

 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Boende med särskild service för vuxna
 • Korttidstillsyn
 • Daglig verksamhet
 • Ledsagning

Per Lindgren

Aktivitetshuset, Verkstaden, Sjöbergs Gata, Sjöbergs Äng, Slussen, Släggan, Café Smörblomman, Hörnan och Kuggen
per.lindgren@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 87

Dennis Johansson

Ekströmsgatan, Sundet och Boendestöd
dennis.johansson@morbylanga.se
Tfn: 0485-473 41

 • Boende med särskild service för vuxna
 • Socialpsykiatri


Social omsorg

Louise Kullman

Handläggare
louise.kullman@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 89

Sidan uppdaterad 22 augusti 2019 Kommentera sidan