Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs. Det finns tre tillvägagångssätt för privata utförare att skaffa skyddsutrustning.

  1. Den privata utföraren köper själv in utrustning.
  2. Den privata utföraren köper in materiel via SKL Kommentus.
  3. Den privata utföraren begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen.

Läs mer här.

1. Den privata utföraren köper själv in utrustning

2. Den privata utföraren köper in material via SKL Kommentus

Ramavtalet Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter omfattar varor som det råder brist på under coronapandemin. Dessa ska i första hand gå till kommunala och kommunalt finansierade privata vård- och omsorgsverksamheter.

Privata utövare, personlig assistanssamordnare

Privata utförare kontaktar kommunens samordnare kopplat till SKL Kommentus, Louise Kullman och Anna Kling via: social.administration@morbylanga.se

  1. Kommunens samordnare måste godkänna de privata vård- och omsorgsverksamheter som ska nyttja avtalet.
  2. Samordnarna fyller i blanketten "Anmälan för avrop - privat verksamhet" med uppgifter om vilka verksamheter det gäller och skickar den till OneMed.
  3. OneMed skickar inloggningsuppgifter till respektive verksamhet som får tillgång till ett eget konto i webbutiken.
  4. Nu är alla förberedelser klara för att kunna beställa.
  5. Respektive verksamhet loggar in i webbutiken och lägger sina beställningar. Privata vård- och omsorgsverksamheter lägger sina beställningar själva då de har egna faktureringsadresser.
  6. Leveranserna skickas direkt till angiven leveransadress.

Anmälan för avrop - privat verksamhet.

Läs mer här.

3. Den privata utföraren begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen.

Socialstyrelsen har regeringsuppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen. För att kunna ansöka om stöd från socialstyrelsen ska både privata och kommunala utförare kunna visa på att man gjort allt för att hitta materiel både interna och externt.

Akuta inköp-privata utförare (privata assistanssamordnare)

Privata utförare ska genom kommunen kunna begära stöd av socialstyrelsen gällande skyddsutrustning, vilket de gör genom excel-filerna nedan som skickas till: social.administration@morbylanga.se

Mall lägesbild privata utförare

Mall begäran om stöd till privata utförare

Mallarna skickas in senast tisdagar för att komma med i kommunernas rapportering som sker på onsdagar. Mallarna skickas till den kommun där det privata företaget har sin verksamhet (där företaget utför omsorgen). Företagen ansvarar själva för sin rapportering.

Sidan uppdaterad 23 juni 2020 Kommentera sidan