Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Familj, barn och ungdom/Familjerätt/Faderskap och föräldraskap

Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om föräldrarna inte är gifta när barnet föds, ska socialnämnden utreda och fastställa faderskapet. När två kvinnor får barn genom assisterad befruktning upprättas i stället en bekräftelse om föräldraskap. En föräldraskapsutredning görs även om föräldrarna är gifta med varandra.

När barnet är fött får Socialnämnden i kommunen en underrättelse från Skatteverket. Föräldrarna får sedan ett brev från en socialsekreterare att de ska ta kontakt för att erkänna faderskapet/föräldraskapet. Detta görs genom en skriftlig bekräftelse som bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska godkännas av barnets mor och socialsekreteraren.

Fakta om faderskap och föräldraskap

Bekräftelse av fader- eller föräldraskap

När du fått barn skickar Skatteverket ett meddelande till familjerätten där du bor. Inom ett par veckor kontaktar de dig för att boka en tid för att bekräfta eller utreda faderskapet/föräldraskapet.

Sammanboende föräldrar

Heterosexuella föräldrar som bor tillsammans och är skrivna på samma adress besöker familjerätten tillsammans och skriver på bekräftelsen och ett S-protokoll. Förutsättningen är att de är överens om att barnet är gemensamt.

När två kvinnor får barn genom assisterad befruktning talar man om bekräftelse av föräldraskap.
Det går i undantagsfall att bekräfta faderskap/föräldraskap redan under graviditeten. Då kontaktar du själv familjerätten där du är folkbokförd.

Om ni inte är överens om faderskapet gör familjerätten en faderskapsutredning för att fastställa vem som är far till barnet.

Om föräldrarna inte bor tillsammans

Om föräldrarna inte bor tillsammans eller bor med varandra utan att vara skrivna på samma adress gör familjerätten en utredning, ett MF-protokoll, för att fastställa vem som är pappa till barnet. Det kallas för en faderskapsutredning. Den som är pappa till barnet skriver på en faderskapsbekräftelse hos familjerätten.

Gemensam vårdnad

I samband med faderskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad. När den andre förälderns namn har registrerats hos Skatteverket kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha. Har ni inte anmält gemensam vårdnad blir det automatiskt mamman som får vårdnaden.

Faderskapstest

Ibland råder det osäkerhet eller oenighet om vem som är pappa till barnet. Faderskapet kan då fastställas med hjälp av DNA-test. Socialtjänstens familjerätt gör då en utredning och utför DNA-test.

Surrogatföräldraskap

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna för andras räkning genomgår en graviditet och förlossning. Vanligen är uppdragsgivarna ett heterosexuellt par där kvinnan av medicinska orsaker inte kan genomgå en graviditet eller ett homosexuellt par.

Svensk lagstiftning omöjliggör idag surrogatmödraskap. Det innebär att sjukvården inte får ge assisterad befruktning till en kvinna som inte avser behålla barnet och bli dess sociala och juridiska förälder, utan istället ämnar lämna över det ansvaret till en eller flera andra föräldrar.

När ett par kommer med ett barn till Sverige som har tillkommit med hjälp av en surrogatförälder i ett annat land måste barnets rättsliga ställning säkerställas enligt det regelverk som råder i Sverige.

En förutsättning för att utreda ett barns faderskap är att barnet har hemvist i Sverige och det har barnet först när det befinner sig i Sverige. Den biologiska fadern får vända sig till tingsrätten i vårdnadsfrågan. 

Sidan uppdaterad 11 juni 2019 Kommentera sidan