Alternativ till våld i södra Kalmar län

Alternativ till våld i södra Kalmar län arbetar med våld i nära relation. Personalgruppen består av män och kvinnor med erfarenhet av psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete från olika verksamhetsområden.

Alternativ till våld arbetar med våld i nära relation. Personalgruppen består av män och kvinnor med erfarenhet av psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete från olika verksamhetsområden.

Med nära relation menar vi att förövare och offer står i relation till varandra som partner, före detta partner eller förälder/styvförälder och barn.

ATV vänder sig till:

  • Barn som bevittnat och upplevt våld i nära relation.
  • Kvinnor som utsatts för våld eller utövat våld mot någon närstående.
  • Män som utsatts för våld eller utövat våld mot någon närstående.

ATV erbjuder:

  • Rådgivning, stöd, hjälp
  • Samtal/behandling individuellt och/eller i grupp för barn, kvinnor och män
  • Krisbearbetning

ATV har tystnadsplikt och kontakten är kostnadsfri.

Om ATV

Alternativ till våld i södra Kalmar län är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Kalmar, Torsås, Emmaboda, Nybro, Mönsterås, Borgholm och Mörbylånga. ATV har ett barnperspektiv i all verksamhet. Det innebär att alla våra insatser och processer kontinuerligt frågar oss hur vi beaktar de berörda barnens situation, vilka konsekvenser våra interventioner får för barnen och om barnens röster blivit hörda. Målet är att öka medvetenheten och kunskapen om barns utveckling och behov hos både mammor och pappor i syfte att skapa en grund för en trygg uppväxtmiljö.

Sidan uppdaterad 2 september 2022 Kommentera sidan