Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Familj, barn och ungdom/Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att stötta personer vid sociala problem. En viktig del i detta ansvar är att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Det kan handla om skydd och stöd, hjälp att ordna försörjning, boende samt vid kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter/organisationer.

Socialtjänsten samverkar med flera myndigheter och organisationer i sin strävan att förebygga, förhindra och minska förekomsten av våld och övergrepp. Socialtjänsten stöttar därför även de män som slår för att de ska ta ansvar för sitt våldsbeteende.

Sidan uppdaterad 11 juni 2019 Kommentera sidan