Familjeteamet

Familjeteamet erbjuder tidiga insatser när man som vårdnadshavare känner ett behov av stöd eller rådgivning. Vi som arbetar i teamet har flerårig erfarenhet från arbete inom bland annat socialtjänst, skola samt barn-, och ungdomspsykiatri. Vi erbjuder både personliga möten och anonym rådgivning via telefon och arbetar alltid på vårdnadshavarens uppdrag.

Vårt fokus är alltid barnets bästa. Tillsammans hjälps vi åt att kartlägga situationen och se hur du/ni som förälder/föräldrar kan stötta barnets utveckling och trygghet på de arenor där barnet vistas. 

Vår ambition är att stödja dig som förälder i allt som rör barn och föräldraskap. Det kan gälla funderingar kring barnets mående, föräldrarollen, samarbete mellan separerade föräldrar, barn som inte kommer iväg till skolan samt samarbete med skola och/eller andra externa kontakter. Vi hjälper också till att hitta andra kontakter om behovet ligger utanför vårt kompetensområde. Eventuella kontakter med andra aktörer sker enbart utifrån dina egna önskningar.

Utöver kontakter med vårdnadshavare har vi ett tätt samarbete med förskola, skola och fritidsgårdar för att tillsammans skapa goda förutsättningar för att barn, föräldrar och deras familjer ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro i Mörbylånga kommun.

Vi erbjuder upp till 5 oregistrerade samtal. Om det finns behov av fortsatt kontakt efter detta hjälper vi till med att ansöka om det.

Vi som arbetar i teamet har, som alla andra som arbetar med barn, anmälningsplikt om misstanke finns att barn far illa.

För oss är inga funderingar för små. En liten tanke kan göra stor skillnad. Vi finns för att hjälpa till. Välkommen att kontakta oss!

Sidan granskad 9 mars 2022 Kommentera sidan