Du är här: Start/Start/Nyheter/Vattenkiosk i Triberga

Första vattenkiosken på plats

Kommunens första vattenkiosk finns i Triberga och är nu redo att användas.

Nederbördsmängden på Öland är en av de lägsta i Sverige. De senaste åren har det stundtals varit mycket låga vattennivåer som lett till akut vattenbrist. Vattentillgången på östra sidan av Öland är särskilt utsatt. Arbetet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp fortsätter enligt VA-planen, men för många innebär det ytterligare flera år av osäker vattentillgång. 

– Under tiden som det kommunala ledningsnätet byggs ut behöver vi säkra vattentillgången, i synnerhet i de områden som är särskilt drabbade av vattensituationen, säger Per-Olov Johansson (C), ordförande för kultur och tillväxtnämnden.

Ett sätt att tillfälligt förbättra vattentillgången är att erbjuda en vattenkiosk, vilket är en tankstation där du kan köpa och hämta vatten. Den första vattenkiosken är nu klar att användas och finns i Triberga. Vanligtvis används kiosken av verksamheter och entreprenörer som är i behov av större mängder vatten. Som privatperson kan du också använda vattenkiosken, exempelvis om du saknar kommunalt vatten.

Här kan du läsa mer om hur du använder vattenkiosken.

Sidan granskad 19 juli 2021 Kommentera sidan