Du är här: Start/Start/Nyheter/Sammanfattat från kommunstyrelsens möte den 11 januari 2022

Sammanfattat från kommunstyrelsens möte den 11 januari 2022

Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun hade i går, tisdag 11 januari, årets första möte. Här är kortfattad information kring beslut som togs på mötet. Mötesprotokollet kan du söka upp på morbylanga.se inom kort.

- Beslut om en prioriterad satsning på ökade löner i kommunen.

Mörbylånga kommun satsar drygt 13 miljoner, det vill säga en ökad lönepott på 3 procent, som ska gå till att fortsätta kommunens strategiska satsning på marknadsmässiga löner, löner som ska står sig bra i jämförelse med övriga kommuner i länet. Kommunstyrelsen vill också fortsätta arbetet med att lönerna för kompetenta och erfarna medarbetare hänger med i löneutvecklingen.

Utöver detta beslutade kommunstyrelsen att kostnaden på ca 1,368 miljoner kronor för ändrat arbetstidsmått för nattarbete som uppstår i och med Kommunals centrala avtal, inte ska belasta budgeten för löneöversynen, vilket från början var tänkt enligt avtalet. Kommunstyrelsen beslutade istället att skjuta till extra budgetmedel för detta.

Det gör att den totala budgeterade löneökningen för 2022 därmed blir hela 3,31 procent.

- Budgetprocess 2023 ska få än bättre beslutsunderlag och sätter igång redan nu.
Genom att fokusera på professionell och strategisk omvärldsbevakning och bättre framtidsanalyser kommer Mörbylånga kommun framöver att arbeta med alltmer hållbara budgetar. Det beslutades på kommunstyrens möte. Det gör att budgetarbetet för 2023 startar redan nu.

- Beslut om ny grafisk profil för Mörbylånga kommun. Den nya grafiska profilen speglar på ett kreativt, trovärdigt och tydligt sätt Mörbylånga kommuns nya vision "Vi skapar växtkraft och livskvalitet" och värdeorden "nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga", - en modern kommun med djupa rötter. I den grafiska profilen ingår bland annat färger sprungna ur Alvaret och 1700-talet då Linné var på södra Öland och gjorde en inventering av färgfloran på Alvaret.

- Vaccinationskrav återremitteras. Förslag från förvaltningen om vaccinationskrav för nyanställda inom vården återremitteras och tas upp igen under nästa kommunstyrelsens nästa möte.

Kommunstyrelsen sammanträder nästa gång den 8 februari.

Sidan uppdaterad 12 januari 2022 Kommentera sidan