Du är här: Start/Start/Nyheter/Fler åtgärder mot den ökade smittspridningen av covid-19

Fler åtgärder mot den ökade smittspridningen av covid-19

På grund av den ökade smittspridningen av covid-19 ber vi alla att undvika att besöka omsorgstagare på särskilda boenden och LSS- boenden en tid framöver. Folkhälsomyndigheten har även beslutat om fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19.

Smittspridningen av covid-19 ökar allmänt i samhället, bland annat den nya och mer smittsamma varianten omikron. Eftersom vi känner extra omsorg om våra äldre och sköra ber vi alla att undvika att besöka omsorgstagare på särskilda boenden och LSS-boenden under de kommande veckorna. Detta tills smittspridningen avtagit.

Ring gärna till boendet där din närstående bor och be om mer information om den aktuella lägesbilden.

Tack för din förståelse!

Fler åtgärder från och med den 12 januari

Folkhälsomyndigheten inför fler åtgärder för att minska smittspridningen. Åtgärderna införs med avsikten att de ska gälla under en begränsad tid, för att vaccinationsinsatserna ska hinna komma längre. Åtgärderna bedöms i nuläget behöva kvarstå fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag. Målet är att avveckla åtgärderna så snart skyddet i befolkningen ökat, och situationen inom hälso- och sjukvården stabiliserat sig.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Mässor. För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.

• Serveringsställen. Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.

  • Vuxna personer. Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
  • Cuper och läger inomhus. Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
  • Vuxenutbildningar och lärosäten. För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

För dig som är ovaccinerad

Du som inte är vaccinerad löper ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att själv bli smittad bör du som inte är vaccinerad vara särskilt försiktig. Undvik inomhusmiljöer där många människor samlas.

Fler behöver vaccinera sig

Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra. Du kan boka tid för vacccination här på 1177.se för dos 1, 2 och 3. Notera att det måste ha gått fem månader från den andra dosen innan du tar den tredje. 

Mer information

Läs mer om de nya åtgärderna på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Sammanfattning av åtgärder som gäller för januari på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Sidan uppdaterad 12 januari 2022 Kommentera sidan