Du är här: Start/Start/Nyheter/Eldningsförbud i Mörbylånga kommun från 10 juni

Eldningsförbud i Mörbylånga kommun från 10 juni

Från och med torsdagen den 10 juni klockan 12.00 är det förbjudet att elda och grilla i skog och mark i Mörbylånga kommun och hela Kalmar län. Förbudet gäller tillsvidare.

Detta gäller vid eldningsförbud

Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark. Syftet är att förhindra skogsbränder.

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fast bränsle (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). 

Tillåtet att grilla

  • Det är tillåtet att grilla som vanligt på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger, campingar och liknande näringsverksamheter inom eget verksamhetsområde.
  • Grillning är också tillåten vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen. Engångsgrillar utgör INTE en fast iordningsställd grillplats och är inte tillåtna.
  • Triangakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas får användas om risken för värme- och eldspridning till omgivningen är låg.

Bakgrund till beslutet om eldningsförbud

Bakgrunden till beslutet är höga brandriskvärden och väderprognoser för kommande dagar. Räddningstjänsterna i länets alla kommuner gör löpande bedömningar och analyser av hur brandrisken utvecklas.

Mer information

Allmänheten uppmanas att hålla sig uppdaterad genom att följa myndigheternas och mediernas kanaler för aktuell information om rådande eldningsförbud. Aktuella eldningsförbud för hela länet finns alltid på Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/kalmar/eldningsforbud

Länsstyrelsernas karttjänst för eldningsförbud på krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps information om vad man ska tänka på när man eldar

Sidan uppdaterad 1 juli 2021 Kommentera sidan