Du är här: Start/Start/Nyheter/Eldningsförbud i Mörbylånga kommun från 10 juni

Eldningsförbud i Mörbylånga kommun från 10 juni

Från och med torsdagen den 10 juni klockan 12.00 är det förbjudet att elda och grilla i skog och mark i Mörbylånga kommun och hela Kalmar län. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fast bränsle (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser som är utformade så att risken för antändning och spridning är låg. Typiskt för sådana platser är att dessa är avgränsad med obrännbart material som exempelvis betong eller stensättning och har bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen.

Engångsgrillar utgör INTE en fast iordningsställd grillplats och är inte tillåtna.

Triangakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas får användas om risken för värme- och eldspridning till omgivningen är låg.

Bakgrunden till beslutet är höga brandriskvärden och väderprognoser för kommande dagar. Räddningstjänsterna i länets alla kommuner gör löpande bedömningar och analyser av hur brandrisken utvecklas.

Allmänheten uppmanas att hålla sig uppdaterad genom att följa myndigheternas och mediernas kanaler för aktuell information om rådande eldningsförbud. Aktuella eldningsförbud för hela länet finns alltid på Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/kalmar/eldningsforbud

Sidan uppdaterad 9 juni 2021 Kommentera sidan