Du är här: Start/Näringsliv & Arbete/Utvecklingsmedel Sydöland/Beviljade projekt

Beviljade projekt

Projekt: Uppgradering faciliteter
Sökande: Föreningen Folkets hus i Degerhamn
Beskrivning: Syftet är att förbättra byggnaden för uthyrning genom att förbättra en nödutgång samt installera luftvärmepump.
Beviljat belopp: 50 000 kr.
Projekttid: 20210601-20211231

Projekt: Bygga och bo på Sydöland
Sökande: Södra Möckleby sockenförening
Beskrivning: Ta fram ritningar samt ekonomisk kalkyl för tänkt byggnation av gemensamboende i Södra Möckleby.
Projekttid: 20210318-20211231

Projekt: Bergstigen 2020
Sökande: Södra Möckleby Hembygdsförening
Beskrivning: Att öka framkomligheten och säkerställa en attraktiv och säker upplevelse längs Bergstigen. I dagsläget är flera av de befintliga trapporna i dåligt skick och upplevs vare sig säkra eller användarvänliga. Målet är att byta ut dessa trappor till ändamålsenliga som är tillverkade i ett material som är tänkt att stå emot både väder och vind samt att byta ut befintlig gammal åkgräsklippare mot en ny ändamålsenlig och driftsäker variant.
Beviljat belopp: 50 000 kr.
Projekttid: 20201201-20210531

Projekt: Ny luftvärmepump
Sökande: Föreningen Gräsgårds bastu
Beskrivning: Syftet är att modernisera uppvärmningen av omklädningsrummet i bastun så att badgästerna under vinterhalvåret inte behöver klä av sig i ett kallt rum. Projektet innebär att ersätta en gammal och dåligt fungerande luftvärmepump med en ny modell som möjliggör en flexiblare användning av bl.a. tidsinställningar och temperatur.
Beviljat belopp: 30 000 kr.
Projekttid: 20201013-20201231

Projekt: Utbyte av havererad åkgräsklippare
Sökande: Degerhamns IF
Beskrivning: Byta ut den befintliga havererade, äldre åkgräsklipparen mot en ny och ändamålsenlig som på lång sikt säkerställer skötseln av de stora grönytor som Degerhamns IF förfogar över.
Beviljat belopp: 50 000 kr.
Projekttid: 20200921-20210228

Projekt: Återställande av pir Seby läge
Sökande: Seby badplatsförening
Beskrivning: Att bevara och utveckla Seby läge/ badplats genom att fylla ut och återställa den mest ansatta delen av piren. Den delen är idag svårframkomlig och vid högvatten är det i stort sett omöjligt att ta sig över den.
Beviljat belopp: 50 000 kr. Egen medfinansiering 120 000 kr. Dessutom går Mörbylånga kommun in med ytterligare finansiering.
Projekttid: 20201009–20210531

Projekt: Mötesplats/träffpunkt vid den nya butiken i Södra Möckleby
Sökande: Nya butiken i Södra Möckleby AB (svb)

Beskrivning: Träffpunkt i del av butikslokalen. Bord, stolar, småbord, tv-hörna, servis, förvaringsskåp, trädgårdsmöbler, mediautrustning (tex surfplatta/laptop med ljudanläggning) för olika typer av service-ärenden.
Beviljat belopp: 50 000 kr.
Projekttid: 20200601-20200630

Projekt: Scenen Södra bruket projekt 2020
Sökande: Föreningen Scenbrottet
Beskrivning: Färdigställande av scen med inköp, frakt och montering av två nya containrar.
Beviljat belopp: 50 000 kr.
Projekttid: 20200701-20210501

Projekt: Renovering av sockenstugan
Sökande: Segerstads Sockenstugeförening
Beskrivning: Byta/reparera tak, fönster och ytterpanel.
Beviljat belopp: 50 000 kr. Egen medfinansiering 3 000 kr.
Projekttid: 20200801-20210801

Projekt: Hamnutveckling i Grönhögen
Sökande: Grönhögens utvecklingsbolag
Beskrivning: Anlägga en aktivitetsplats vid hamnområdet i Grönhögen som allmänheten ska få nyttja gratis. Beachvolleyplan, utepingisbord samt grillplats.
Beviljat belopp: 50 000 kr. Egen medfinansiering 20 000 kr.
Projekttid: 20200502 – 20200731

Projekt: Tennisbanan
Sökande: Grönhögens IF
Beskrivning: Byta utslitet stängsel runt banan till ett nytt tre-metersstängsel.
Beviljat belopp: 50 000 kr.
Projekttid: 20200401-20200630

Projekt: Utegym i Södra Möckleby
Sökande: Södra Möckleby Sockenförening
Beskrivning: Södra Möckleby Sockenförening och Degerhamns IF vill uppföra ett utegym med 6-8 träningsstationer i anslutning till Alunhälsan, Alunskolan och det aktivitetshus som kommunen projekterar på fastigheten.
Beviljat belopp: 46 813 kr. Medfinansiering som möjliggjort att projektet också beviljats 121 712 kr från landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen.
Projekttid: 20200201-20210630

Projekt: Utvecklande av friluftslivet i och omkring Degerhamns hamn
Sökande: Degerhamns båt- och sportfiskeklubb
Beskrivning: Vi har för avsikt att renovera en utdömd brygga och tillgänglighetsanpassa denna och i samband med den byggs ett trädäck med sittplatser, samtidigt kommer detta däck att utgöra vändplan för ex rullstol och barnvagn. Dessutom vill vi bygga vindskydd vid utsiktsplatsen ute på udden för att tillgodose det ökande antalet besökande av t.ex. fågelskådare, vandrare och cykelturister i området. Vi vill även placera soffor och bord i området som allmänheten kommer att ha tillträde till och möjlighet att nyttja alla dagar på året. Detta gäller även bryggan och vindskyddet.
Beviljat belopp: 30 294 kr. Medfinansiering som möjliggjort att projektet också beviljats 78 765 kr från landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen.
Projekttid: 20200203-20211231

Brygga vid vattnet Degerhamns hamn

Sidan granskad 13 augusti 2021 Kommentera sidan