Du är här: Start/Kommun & Politik/Kriget i Ukraina

Information med anledning av invasionen av Ukraina

Mörbylånga kommun följer händelseutvecklingen. Vi har organiserat oss och arbetar varje dag med omvärldsbevakning, kommunikation och praktiska frågor. På det här sättet kan vi agera samordnat och samverka inom kommunkoncernen, med myndigheter och organisationer. Vi ser över vilka risker som finns och hur de påverkar vår verksamhet, exempelvis informationspåverkan, cyberattacker, samt livsmedels- och drivmedelsförsörjning. Vi förbereder flyktingmottagande. Den här sidan uppdateras löpande när ny information kommer.

Information in English

More information about the war in Ukraine can be found here.

Information for people arriving from Ukraine to our municipality/Till dig som kommer från Ukraina till vår kommun

Welcome to our municipality! Below you will find a folder with information in Ukrainian, Russian, English and Swedish.

Välkommen till vår kommun! I foldern nedan finns information som berör personer som kommer från Ukraina till Sverige och Mörbylånga kommun.

Click here to open the folder/Klicka här för att öppna foldern.

Тепле привітання!
Добро пожаловать!
Welcome!
Varmt välkommen!

Contacts in Mörbylånga kommun:

Operativ flyktingsamordnare
Anna Gustafsson
kultur-fritid@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 26

Skolgång
Annika Eriksson Filipsson
utbildning@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 06

Meningsfull fritid
kultur-fritid@morbylanga.se

Fritidsgårdarna
fritidsgardarna@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 57

Integrationsenheten
Nazwa Liazgie
integration@morbylanga.se
Tfn: 0485-475 30

Socialtjänst
Individ- och familjeomsorgen
Tfn reception: 0485-471 84

Näringsliv och arbetsmarknad
Peter Marklund
naringsliv@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 14

Arbetsmarknad
Patrik Lönell
ame@morbylanga.se
Tfn: 0485-476 56

 

Vem gör vad?

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Kalmar är högsta civila totalförsvarsmyndighet och sammankallande för Krissamverkan i Kalmar län.

Länsstyrelsen har fokus på hur det som händer i Ukraina kan påverka oss i länet. Arbetet utgår från Sveriges säkerhetspolitiska mål och är i linje med det som regeringen och andra nationella myndigheter gör.

Länsstyrelsen arbetar i nära samarbete med andra länsstyrelser, Försvarsmakten, kommunerna och andra aktörer i länet. Alla dessa har regelbundna samverkansmöten där vi informerar varandra och undersöker stöd och behov.

Representanter från Mörbylånga kommun är med i dessa möten.

Läs mer om länsstyrelsen arbete här.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att samhällsviktiga verksamheter så som äldreomsorg, barnomsorg, skola och kommunalt dricksvatten fungerar även under kris och samhällsstörningar.

Kommunen samverkar med andra aktörer som Länsstyrelsen, Migrationsverket, frivilligorganisationer, näringslivet och civilsamhället. Det är också kommunens ansvar att samordna åtgärder inför ett flyktingmottagande.

Från vem kommer informationen?

Sök tillförlitlig information

Det är naturligt för oss alla att vilja ha mer information om det som oroar oss. Svenska medier har visat sig hålla en god faktanivå i sin nyhetsförmedling.

Men fortfarande gäller att vi, var och en av oss, är vaksamma mot desinformation som kan spridas och skapa extra oro.

Därför uppmanar Mörbylånga kommun sina invånare att ta del av senaste fakta på webbsidan krisinformation.se. Här förmedlas samlad information från svenska myndigheter om kriget, dess följdverkningar och hur vi kan hantera vår egen och andras oro.

Här finns också information och länkar med tips och hjälp kring hur vi kan prata med våra barn om kriget. Ofta får våra barn och ungdomar till sig betydligt mer information än vad vi som vuxna kanske vet. Här gäller det att föräldrar och andra vuxna finns som ett tryggt stöd i en orolig tid.

Mer information

Hesa Fredrik, Viktigt Meddelande till Allmänheten

Systemet för utomhusvarning, Viktiga Meddelanden, kallas även Hesa Fredrik och är en del av det så kallade befolkningsskyddet som snabbt kan nå en stor del av befolkningen.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för meddelanden i radio och tv, för att varna människor om att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Via ljudanläggningar runt om i landet kan en kommun sända ut signalen Viktigt meddelande. Detta görs för att snabbt utrymma områden utomhus vid en allvarlig händelse, till exempel gasutsläpp. Systemet kan även avge signalerna flyglarm och beredskapslarm, för att varna befolkningen för omedelbar krigsfara eller luftangrepp.

Under ett pågående VMA kan du hitta aktuell information på krisinformation.se.

Kompletterande kanal

Var ljudanläggningarna finns placerade i Mörbylånga kommun kan du hitta här. I Mörbylånga kommun täcker inte utomhussignalerna hela det geografiska området. Som ett komplement finns även VMA via SMS. Läs mer om detta här.

Appar

Du kan även använda dig av appar i din mobil för att få information om pågående VMA. De appar som förmedlar VMA är bland annat Krisinformation, Sveriges Radio och SOS Alarm.
Mer information om apparna hittar du här.

Mer information

Du hittar mer information VMA här på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Hjälp och bidrag

Vad kan jag hjälpa till med?

Uppslutningen bland frivilliga i Mörbylånga kommun som vill hjälpa det hårt drabbade ukrainska folket är stor, både bland våra medborgare, invånare och bland medarbetare inom kommunen.

Mörbylånga kommun förbereder ett samarbete med frivilligorganisationer, civilsamhället och näringslivet. När det gäller insamling av kläder och andra förnödenheter hänvisar kommunen i dagsläget till frivilligorganisationerna.

E-tjänst för dig som vill bidra

I ett första läge vill vi inventera vilka resurser som finns i samhället. Vill du bidra med boende, tolkhjälp eller annat är du varmt välkommen att fylla i enkäten i vår e-tjänst med de uppgifter vi efterfrågar. Vi samlar de uppgifter som kommer in och skickar dem vidare till den grupp inom kommunen som arbetar med frågor som rör flyktingsituationen. Kommunen kommer att höra av sig om och när behoven uppstår. Här hittar du e-tjänsten.

Organisationer som tar emot bidrag

Vill du skänka pengar finns flera organisationer som ser till att dina pengar kommer till bäst nytta. Här är några tips:

Unicef
Hjälper barnen i Ukraina.

Röda Korset
Bidrar med mat, värme och sjukvårdsmaterial på plats.

Rädda Barnen
Rädda barnen finns på plats i Ukraina.

UNCHR
Arbetar med andra FN-organ och lokala frivilligorganisationer för att hjälpa människor på plats.

Radiohjälpen
Skapar särskilda insatser som hjälper folk i nöd.

Läkare utan gränser
Ser till att människor på plats får sjukvård.

SOS Barnbyar
Finns för barnen på plats i Ukraina.

Reportar utan gränser
Kämpar för det fria ordet och oberoende journalistik.

Rapportera ovanliga händelser

Är allt sig likt? Om inte kan du höra av dig till Försvarsmakten. 

Händelser på land

mrs-sakerhetstjanst@mil.se
SMS eller MMS: 0709 03 29 48 51

Händelser till havs

08 788 75 00, begär vakthavande befäl Marinen
marinen-tips@mil.se

Hur hjälper vi människor som kommer till vår kommun på flykt undan kriget?

Mörbylånga kommun ser just nu över hur vi bäst kan förbereda vår kommun för att ta emot människor som flyr från kriget.

Är du fastighetsägare eller företag som kan tänka dig att hyra ut till boende kan du vända dig här till Migrationsverket.

För att snabbare hjälpa de som flyr från Ukraina till Sverige sjösätts nu initiativet En trygg start i Sverige. Läs mer om initiativet här.

Information till dig som har eller vill ta emot flyktingar i ditt hem

Vi i kommunen ser att både ideella aktörer och privatpersoner nu öppnar nu sina hem och gör sig redo för att ta emot flyktingar. Det är storhjärtat och beundransvärt, men man ska vara medveten om att det också är ett stort ansvar. När du tar ett sådant beslut kan det vara bra att veta vad detta innebär, både för dig och de du erbjuder bostad.

När får Mörbylånga kommun ansvar för de som flytt hit?

Kommunen agerar efter den praxis som finns, det vill säga vi inväntar förfrågan från Migrationsverket att ta emot flyktingar. Detta för att säkerställa att de som flyr till oss kommer få den hjälp och det bistånd de behöver i form av skola, sjukvård med mera. Kommunen kan även säkerställa att de vi hjälper får rätt hjälp under lång tid.

För barn som kommer utan vårdnadshavare har kommunen ansvar redan från första dagen som de kommer till Mörbylånga kommun.

Mörbylånga kommun är beredda att ta emot flyktingar och har i dag cirka 50 platser som snabbt kan ställas i ordning om och när Migrationsverket hör av sig och vill placera flyktingar i vår kommun.

Om jag tar emot flyktingar i mitt hem, kan jag i efterhand be kommunen att ta över ansvaret för de jag tagit emot?

Nej, då får du vända dig till Migrationsverket, de som bor hos dig kan där söka annat boende. Undantaget är om du har öppnat upp ditt hem för minderårig som inte har sin vårdnadshavare med sig. Då är du skyldig att omedelbart kontakta socialtjänsten i kommunen!

Vad ska jag tänka på om jag vill ta emot flyktingar i mitt eget hem?

Att ta emot en människa på flykt är ett långsiktigt åtagande och varken kommunen eller Migrationsverket ersätter privatpersoner som på eget initiativ tar emot flyktingar. Du bör även ta reda på information från myndigheter så att de du tar emot får rätt förutsättningar att klara sig.

Var kan jag få hjälp om jag tagit emot flyktingar i mitt hem?

Det finns ett flertal lokala och nationella organisationer och även privatpersoner som gör insamlingar av mat och kläder. Dessa kan vara ett stöd för den som upplåter boende för flyktingar. Läs mer under fliken "Vad kan jag hjälpa till med?".

Måste de som bor hos mig registrera sig?

Ja, det viktigt att du så snart som möjligt hjälper dem som du tar emot att registrera sig hos Migrationsverket enligt massflyktdirektivet. Först då har de rätt till akut hälso- och sjukvård (hälsoundersökning samt bli erbjudna vaccination mot covid –19), rätt till ekonomiskt stöd, skola för barnen samt söka arbete. De har också rätt att be om hjälp med bostad om boendesituationen hos dig inte fungerar. Mer information hittar du här på Migrationsverkets webbplats.

Vad ska jag tänka på om jag tar emot en familj med barn?

Har man öppnat sitt hem för en familj med barn så har barnen har rätt till förskola och skola. Kontakta Integrationsenheten för ett informationssamtal och hjälp med anmälan till förskola/skola.

För mer information, vänligen kontakta: Anna Gustafsson, operativ samordnare anna.gustafsson@morbylanga.se, Nazwa Liazgie, Integrationssamordnare,  integration@morbylanga.se

Ta in sällskapsdjur från Ukraina

Många människor flyr från Ukraina med sina sällskapsdjur. Det finns regler för att ta in djur till Sverige men just nu råder force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina. Vilka åtgärder som är nödvändiga bedöms från fall till fall. Läs mer här på Jordbruksverkets webb.

Hur förbereder jag mig?

 

Med anledning av kriget i Ukraina är det många som funderar på hur de bäst kan förbereda sig själva och sin familj för det som eventuellt kan påverka oss. Det kan vara långvariga strömavbrott, brist på mat eller bränsle.

Hemberedskap

Att se över sin hemberedskap så att du har tillgång till vatten, mat och värme är var och ens ansvar för alla som har möjlighet. Enligt MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, bör alla ha en hemberedskap för att klara en vecka. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter vid en kris.

Har du förberett dig själv finns det dessutom större chans att kanske hjälpa någon annan om det behövs.

Mer information

Du behöver inte ta jodtabletter

Det finns absolut inga skäl att hamstra, eller inta jodtabletter.

Jodtabletter är ett läkemedel som kan skydda mot sköldkörtelcancer. De ska bara tas vid en allvarlig kärnkraftsolycka i närområdet om det finns risk för inandning av radioaktiv jod. Länsstyrelsen ger då besked om exakt vilka som behöver ta tabletter, och när.

Om det skulle ske en kärnkraftsolycka i exempelvis Ukraina behöver boende i Sverige inte ta jodtabletter. Koncentrationen av radioaktiv jod i luften blir låg på så stora avstånd.

Mer information

Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Var finns det skyddsrum?

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. MSB har sammanställt information om skyddsrum, var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem.

I Mörbylånga kommun har vi fem skyddsrum som kommunen har ansvar för. Dessa ligger i Glömminge skola, Färjestadens skola, Skansenskolan i Mörbylånga (två stycken) och Alunskolan i södra Möckleby. MSB hänvisar även till källare som kan ge ett gott skydd.

Mer information

Att ta hand om sin egen och andra oro

Det är helt naturligt att känna oro i en tid som vi just nu lever i. Det är lätt att dras med i de dagliga rubrikerna om det spända läget i vår omvärld.

Visst ska vi prata om läget, men vara noga med att bara sprida information du vet är sann. Det är också viktigt att inte lämna någon ensam i sin oro. Det gäller både dig själv, barn och vuxna.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra när du själv är orolig och vilken hjälp du kan få från samhällets sida:

Att prata med våra barn och unga

Ofta får våra barn och ungdomar till sig betydligt mer information än vad vi som vuxna kanske vet. Här gäller det att föräldrar och andra vuxna finns som ett tryggt stöd i en orolig tid.

Här finns information till dig som barn om du känner dig orolig:

Sidan granskad 23 mars 2022 Kommentera sidan