Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunfakta/Ekonomi/Årsredovisning

Årsredovisning

I årsredovisningen redovisas Mörbylånga kommuns väsentliga händelser under året, till vilken kvalitet som verksamheterna har bedrivits med liksom kommunens ekonomiska resultat och utveckling.

Årsredovisningen beskriver också om kommunen har haft en god ekonomisk hushållning under året. I samband med att budgeten fastställs beslutar kommunfullmäktige om mål som ska uppnås för verksamheten och för kommunens ekonomi. Om målen uppnås har kommunens resurser används på rätt sätt och kommunen bedöms då haft en god ekonomisk hushållning.

Sidan uppdaterad 5 maj 2021 Kommentera sidan