Du är här: Start/Kommun & Politik/Dialog och synpunkter

Dialog och synpunkter - så kan du påverka

Som medborgare i Mörbylånga kommun kan du på olika sätt påverka det som händer i kommunen. Vart fjärde år är det val till riksdag, kommun och landsting. Då kan du nyttja din rösträtt och på så sätt vara med och påverka vilka politiker du tycker ska styra i kommunen. Även mellan valen har du olika alternativ att påverka det som händer i kommunen.

Synpunkter och klagomål

Du kan framföra synpunkter på vårt bemötande, vårt förhållningssätt eller hur vi i kommunen utför våra tjänster. Genom dina synpunkter och klagomål kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet och rätta till eventuella misstag.

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige om frågor som kommunen ansvarar för.

Kontakta en politiker

Vill du veta vad politikerna tycker i ett visst ärende kan du kontakta dem och ställa dina frågor.

Kontakta kommunens servicecenter

Har du allmänna frågor om kommunens service och tjänster kan du kontakta servcicecentret.

Delta i medborgarundersökningar

Genom att delta i de medborgarundersökningar kommunen gör med jämna mellanrum kan du tala om vad du tycker om kommunen och dess verksamheter. Frågorna i undersökningen handlar t.ex. om hur du ser på din kommun som en plats att bo på, vad du tycker om skolan, äldreomsorgen, gator och vägar med mera.

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Sidan uppdaterad 7 maj 2019 Kommentera sidan