Du är här: Start/Kommun & Politik/Coronaviruset och covid-19

Coronaviruset och covid-19

Här hittar du Mörbylånga kommuns samlade information samt frågor och svar med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra aktörer och myndigheter med målet att begränsa smittspridningen utifrån Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens råd, rekommendationer, restriktioner, riktlinjer och direktiv.

Information about the coronavirus in other languages

Corona in other languages

English/Engelska

Protect yourself and others from spread of infection

العربية/Arabiska

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

دری/Dari

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د

Soomaali/Somaliska

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

ትግርኛ/Tigrinja

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

ภาษาไทย/Thailändska

ปกป้องตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของก ารติดเช้ือ

Persiska/Farsi

از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Individ- och familjeomsorgen

Hit kan du som är barn, ungdom eller vuxen vända dig för råd och stöd om du:

 • som barn/ungdom har det jobbigt hemma, är orolig eller mår dåligt
 • misstänker att ett barn eller ungdom far illa
 • om du känner oro för dina eller någon annans alkohol-, drog- eller spelvanor,
 • upplever hot eller våld i familjen
 • som äldre behöver stöd och hjälp för att klara din vardag.

Kontaktuppgifter till Individ- och familjeomsorgen

Vaccination och rekommendationer

Information från myndigheter

Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser. Du får uppdaterad information och svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset på följande webbplatser:

Viktig information kring provtagning

På 1177.se kan du läsa mer om vad som gäller kring provtaning i vår region. 

113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att få information kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymtom. 

1177 Vårdguiden
Vänd dig till 1177.se eller ring 1177 när du behöver kontakta vården, till exempel om provtagning. 

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Folkhälsomyndighetens webbplats har omfattande information om viruset, smittorisker, hälsorekommendationer och informationsmaterial till både privatpersoner och vårdpersonal.

Försäkringskassan
forsakringskassan.se finns information om ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab hittar du många svar här.

Krisinformation.se
Krisinformation.se samlar aktuell och bekräftad myndighetsinformation om coronaviruset, reseinformation, vad du behöver göra och hur utbrottet hanteras.

På krisinformation.se finns även teckenspråkstolkad och syntolkad information och information om corona på lättläst svenska.

Utrikesdepartementet
Utrikesdepartementet ger information om utlandsresor.

Region Kalmar län
I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer fokuserar Region Kalmar län på att skydda de grupper som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19.

regionkalmar.se finns information om smittspårning och statistik om covid-19. 

Vänd dig till 1177 Vårdguiden när du behöver kontakta vården.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särsklt om du behöver nysa eller hosta. 

Vaccinering mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Det minskar också risken att du smittar andra. Det bidrar även till att minska smittspridningen i hela samhället på sikt. Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19 och du väljer själv om du vill vaccinera dig.

Alla som är 12 år eller äldre kan vaccinera sig mot covid-19. För dig som ännu inte fyllt 18 år krävs samtycke som är påskrivet av båda vårdnadshavare. I undantagsfall kan en mognadsbedömning göras för att du ska få vaccinera dig utan samtycke från dina föräldrarna.

En tredje dos rekommenderas till alla över 18 år. Den tredje dosen kan tas tidigast fem månader efter att den andra dosen har tagits. 

På Region Kalmar län kan du läsa mer om den senaste informationen kring den tredje dosen. 

På 1177.se kan du läsa mer om och boka din vaccination.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vaccination mot covid-19.

För dig som inte är vaccinerad

Den som inte är vaccinerad löper ökad risk att få svår covid-19. För att undvika att själv bli smittad bör du som inte är vaccinerad vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att du bör undvika inomhusmiljöer där många människor samlas.

För dig som är tveksam till vaccinet och vill veta mer hittar du information på Folkhälsomynidghetens webbplats.

Vaccinering i skolan

Genom samverkan mellan Region Kalmar län och vår kommun erbjuds vaccination mot covid-19 på plats i skolan. Vaccinationen är frivillig.

Skolsköterskorna i kommunen kommer tillsammans att genomföra vaccinationer ute på skolorna. Ett brev har skickats till dig som är vårdnadshavare från Region Kalmar län med en samtyckesblankett och en hälsodeklaration som måste fyllas i och lämnas in till klasslärare/mentor. Både blanketterna behöver skrivas under av båda vårdnadshavarna, och samtyckesblanketten måste fyllas i och lämnas in oavsett om samtycke ges eller inte.

Om ditt barn ännu inte fyllt tolv år vid skolans vaccinationstillfälle kommer ett nytt vaccinationstillfälle i januari 2022.

Mer information om vaccinering på skolor finner du som vårdnadshavare på Schoolsoft.

Senaste informationen från myndigheter

Barn och utbildning

Vid händelser, justeringar kring grupper och avdelningar eller om en smitta förekommer kommer du som vårdnadshavare, om du på något sätt är berörd av händelsen, att få information via Schoolsoft.

Senaste informationen från myndigheter

Vaccinering i skolan

Genom samverkan mellan Region Kalmar län och vår kommun erbjuds vaccination mot covid-19 på plats i skolan. Vaccinationen är frivillig.

Skolsköterskorna i kommunen kommer tillsammans att genomföra vaccinationer ute på skolorna. Ett brev har skickats till dig som är vårdnadshavare från Region Kalmar län med en samtyckesblankett och en hälsodeklaration som måste fyllas i och lämnas in till klasslärare/mentor. Både blanketterna behöver skrivas under av båda vårdnadshavarna, och samtyckesblanketten måste fyllas i och lämnas in oavsett om samtycke ges eller inte.

Om ditt barn ännu inte fyllt tolv år vid skolans vaccinationstillfälle kommer ett nytt vaccinationstillfälle i januari 2022.

Mer information om vaccinering på skolor finner du som vårdnadshavare på Schoolsoft. 

Social omsorg

Vi arbetar intensivt med att minimera risken för smittspridning och för att säkerställa att våra omsorgstagare får sina insatser och att våra medarbetare har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen skulle drabba någon inom vår verksamhet.

Vad gör Mörbylånga kommun för att minska smittspridningen?

 • Vi följer rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gett kring smittspridning.
 • Alla våra medarbetare har fått förstärkt information om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning.
 • Inom all vård och omsorg är vi alltid noggranna med att följa de rutiner vi har. Vi gör alltid vårt yttersta för att förhindra smittspridning, det gäller alla sjukdomar.
 • Alla medarbetare har fått tydliga instruktioner om att stanna hemma vid eventuella symtom, även lindriga sådana. Alla medarbetare stannar också hemma två dygn extra efter de har blivit helt friska.

Kan jag hälsa på en anhörig/närstående på något av kommunens äldreboenden?

Kommunens äldreboenden är öppna för besök men särskilda restriktioner gäller. Om du är osäker på vad som gäller kring besök, kontakta den omsorgsboende du planerar att besöka för att få den senaste informationen. Mörbylånga kommun är måna om våra äldre och har tagit fram rutiner utifrån Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att kunna ta emot besök på ett säkert och tryggt sätt. Eftersom respektive boende i Mörbylånga kommun har olika förutsättningar finns det lokala rutiner för besök. Gemensamt för alla boenden är att du ska kontakta boendet eller den avdelning där din anhörig/närstående finns innan du kommer för att få mer information om vilka rutiner som gäller. Besöksrutinerna kan komma att ändras.

Regler för besök på kommunens särskilda boenden


I dagsläget kan vi ta emot max två (2) besökare samtidigt till samma omsorgstagare. Alla boenden utom Villa Viktoria kan ta emot fler än 2 personer. Dessa besök måste dock förbokas. 

Inför ditt besök behöver du tänka på att:  

 • ringa till boendet för att planera in ditt besök tillsammans med personalen
 • vara frisk och inte uppvisa några tecken på symtom, då ska du stanna hemma 
 • hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19 och att äldre personer bör begränsa sina fysiska kontakter
 • är ni fler än tre besökare måste ni meddela detta för att boendet/avdelningen ska kunna ordna med ett större rum/plats.

Under ditt besök behöver du tänka på att: 

 • • respektera och följa boendets rutiner
  • ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket
  • hålla avstånd till andra personer under besöket, både inomhus och utomhus
  • uppehålla dig/er i lägenheten och inte i allmänna utrymmen
  • använda visiret och behålla det på under hela besöket. 

Verksamheterna ansvarar för att: 

 • informera om boendets specifika besöksrutiner
 • besluta om hur många som kan besöka boendet samtidigt
 • anpassa lokalerna så att besökare, boende och personal kan hålla ett säkert avstånd, både inomhus och utomhus
 • planera besök och besökstider
 • tillhandahålla hygienartiklar och skyddsutrustning.

Hur hanterar vi en misstänkt smitta?

Vid misstanke om eller vid en konstaterad smitta följer vi framtagna rutiner. 

Om en boende misstänks vara smittad kommer personalen att informeras för att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt och tryggt sätt. All personal ska alltid agera utifrån kommunens rutiner och myndigheternas rekommendationer på bästa sätt oavsett brukare för att minska smittspridningen.

Vi misstänkt smitta vid ett av våra boenden så testas personen. Bekräftar provet smitta så gör vi en smittspårning och informerar smittskyddsenheten på Region Kalmar län.

Vi arbetar under sekretess

Anställda inom vård och omsorg arbetar under sekretess. Vid bekräftad smitta på ett äldreboende, inom hemtjänsten eller på ett LSS-boende lämnar vi inte ut uppgifter om på vilket boende/plats som smittan finns eller vem som är smittad oavsett, om det gäller en brukare/patient eller personal. Däremot lämnar vi ut uppgifter om vi har eller inte har konstaterade fall i vår verksamhet.

Vad händer om många inom omsorgen blir sjuka?

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos omsorgstagarna går först. Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort.

Näringsliv

Ansökan om subventionerade kommunala avgifter

Mörbylånga kommun har beslutat att ge stöd till företag och föreningar i kommunen som kan påvisa att de drabbas av corona-pandemin och effekterna av de åtgärder som vidtas för att förhindra smitta.

Stödet innebär att företag och föreningar kan få kommunala avgifter, exempelvis tillsynsavgifter, va-avgifter eller avgifter för tillstånd reducerade eller i vissa fall helt borttagna under 2020. Stöd ska kunna lämnas för längre eller kortare perioder beroende på det enskilda företagets situation.

Du hittar ansökan här.

Allmänna råd för vissa miljöer där många människor träffas

Läs mer om de senaste föreskrifterna och allmänna råden från och med den 1 december på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder

Här kan du läsa mer om lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder såsom serveringslagen.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning (Länsstyrelsen Kalmar län)

Information för företagare på andra webbplatser

Almi - Samlad information om stödåtgärder

Sidan granskad 19 januari 2022 Kommentera sidan