Du är här: Start/Kommun & Politik/Coronaviruset och covid-19

Coronaviruset och covid-19

Här hittar du Mörbylånga kommuns samlade information samt frågor och svar med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra aktörer och myndigheter med målet att begränsa smittspridningen utifrån Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens råd, rekommendationer, restriktioner, riktlinjer och direktiv.

Information about the coronavirus in other languages

The corona virus, in English

The risk of being infected by the coronavirus (covid-19) in Sweden is low, according to the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten). However, The Municipality of Mörbylånga pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden.

If you have questions about symptoms you may have, please call the Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

The Public Health Agency of Sweden has collected frequently asked questions about symptoms of the virus and how it's spreading from one person to the next.

Corona in other languages

English/Engelska

Protect yourself and others from spread of infection

العربية/Arabiska

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

دری/Dari

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د

Soomaali/Somaliska

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

ትግርኛ/Tigrinja

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

ภาษาไทย/Thailändska

ปกป้องตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของก ารติดเช้ือ

Persiska/Farsi

از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Omsorg och hjälp

Hjälp med inköp

Om du tillhör en riskgrupp för covid-19 och inte har möjlighet att få stöd med inköp och leverans av mat av vänner eller bekanta, kan du få hjälp att få mat och livsmedel levererat hem till din dörr. 

Ring och gör din beställning till Servicecenter på tfn: 0485-470 00, telefontider: måndag-fredag, kl. 8-11.45, 12.30-16.00.

Leverans av mat sker inom två arbetsdagar. Tjänsten av inköp av mat och leverans är kostnadsfri, du betalar bara för maten. 

Ekonomisk rådgivning

Har du hamnat i en ny ekonomisk situation på grund av coronakrisen? Tveka inte att ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare. Budget- och skuldrådgivning är en kostnadsfri service till kommunens invånare. Stödet av rådgivaren är frivilligt och sekretessbelagt.

Individ- och familjeomsorgen

Hit kan du som är barn, ungdom eller vuxen vända dig för råd och stöd om du:

 • som barn/ungdom har det jobbigt hemma, är orolig eller mår dåligt
 • misstänker att ett barn eller ungdom far illa
 • om du känner oro för dina eller någon annans alkohol-, drog- eller spelvanor,
 • upplever hot eller våld i familjen
 • som äldre behöver stöd och hjälp för att klara din vardag.

Kontaktuppgifter till Individ- och familjeomsorgen

Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan. På morbylanga.se kan du få mer information om vad du bör tänka på samt vilken hjälp du kan få från kommunen.

Våld i nära relation

Under rådande omständigheter lever flera av oss i situationer som kanske skiljer sig från vår vanliga vardag. Det kan vara påfrestande både psykisk, fysiskt och socialt. De som dessutom lever i ansträngda eller dysfunktionella relationer kan under sådana omständigheter bli extra utsatta.

Andra organisationer som kan hjälpa dig

Stöd för dig som är under 20 år

Blir du utsatt eller har du en vän som blir det kan du vända dig till ungarelationer.se och chatta. Här kan man också läsa om vad en bra relation är, vad det finns för olika typer av våld och varningstecken som kan tyda på en dålig relation.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa hit. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

Barnens rätt i samhället, Bris

bris.se kan du upp till 18 år prata med en kurator, eller prata med andra unga i Forum. Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen.

Bris erbjuder även stöd och råd till vuxna som har frågor om barn och unga upp till 18 år. Du når Bris via Bris vuxentelefon, 077–150 50 50. Bris vuxenstöd har öppet vardagar kl. 9–12. Det går också att få stöd på arabiska på 077–448 09 00, tisdag till torsdag. Mer information finns på bris.se.

Äldrelinjen

Äldrelinjen riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med. Äldrelinjen är öppen vardagar 8-19 och helger 10-16, och är bemannad av utbildade volontärer. Ring Äldrelinjen på telefonnummer 020-22 22 33.

Givetvis finns det fler verksamheter, organisationer som föreningar som finns som stöd. Vi uppdaterar listan regelbundet. 

Allmänt om Corona

Information från myndigheter

Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser. Du får uppdaterad information och svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset på följande webbplatser:

113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att få information kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymtom. 

1177 Vårdguiden
Vänd dig till 1177.se eller ring 1177 när du behöver kontakta vården, till exempel om provtagning. 

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Folkhälsomyndighetens webbplats har omfattande information om viruset, smittorisker, hälsorekommendationer och informationsmaterial till både privatpersoner och vårdpersonal.

Försäkringskassan
forsakringskassan.se finns information om ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab hittar du många svar här.

Krisinformation.se
Krisinformation.se samlar aktuell och bekräftad myndighetsinformation om coronaviruset, reseinformation, vad du behöver göra och hur utbrottet hanteras.

På krisinformation.se finns även teckenspråkstolkad och syntolkad information och information om corona på lättläst svenska.

Utrikesdepartementet
Utrikesdepartementet ger information om utlandsresor.

Region Kalmar län
I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer fokuserar Region Kalmar län på att skydda de grupper som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19.

regionkalmar.se finns information om smittspårning och statistik om covid-19. 

Vänd dig till 1177 Vårdguiden när du behöver kontakta vården.

Information, rådgivning och hjälp per telefon

 • Har du frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.
 • Om du misstänker att du är smittad ska du ringa 1177 Vårdguiden.

Hur kan jag skydda mig själv och andra?

Enkla råd för att skydda dig och andra: 

 • Stanna hemma om du är sjuk eller känner lidriga symtom som halsont, hosta eller snuva. Stanna hemma minst 48 timmar efter att du har blivit frisk. 
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
 • Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns. 
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor. 
 • Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun. 
 • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. 
 • Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Provtagning för covid-19

Test för pågående covid-19

I Kalmar län kan du som är du är sjuk ta ett så kallat PCR-prov. Barn från och med förskoleklass rekommenderas att också att lämna prov. Provet visar om du har en pågående infektion av covid-19. För att genomföra provtagning ska du ha haft symtom i minst 24 timmar, annars finns det risk att pågående infektion inte upptäcks. Testet är kostnadsfritt. 

Läs mer och beställ provtagning för covid-19 på 1177.se

Antikroppstest

Du kan boka ett antikroppstest när du varit frisk i minst 14 dagar för att ta reda på om du tidigare har varit sjuk i covid-19. Provet kan tas oavsett ålder. Provet kostar 200 kr och ingår inte i högkostnadsskyddet.

Läs mer och beställ antikroppstest på 1177.se

Vad kommunicerar vi om konstaterade fall?

Här kan du läsa om vad Mörbylånga kommun kommunicerar om konstaterade fall. 

Dela endast bekräftad information

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Via krisinformation.se får du tips på hur du ska tänka och agera.

Barn och utbildning

Mörbylånga kommun arbetar löpande för att ha beredskap för olika åtgärder. Vid händelser, nya riktlinjer, justeringar kring grupper och avdelningar eller om en smitta förekommer kommer du som vårdnadshavare, om du på något sätt är berörd av händelsen, att få information via Schoolsoft. Här publicerar vi den senaste informationen som har skickats ut via Schoolsoft. 

Regler för förhållningssätt för förskola, skola och fritids:

Uppmärksamhet på symtom samt testning

Vi uppmanar medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom som hosta, feber, snuva, smak- och luktbortfall eller luftvägsbesvär. Vid minsta symtom ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma. Känner du dig sjuk och har symtom för covid-19 kan du läsa mer iom provtagning på 1177 Vårdguiden

När ska man vara hemma?

Friska barn och ungdomar i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola eller fritidshem som vanligt. Detta gäller även medan personen i hushållet väntar på provsvar.

Om någon i familjen bekräftats smittad av Covid-19 ska man stanna hemma från förskolan och skolan. Detta gäller från datumet familjemedlemmen testat positivt och sju dagar framåt. På den femte dagen efter att familjemedlemmen testats positivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria i hushållet testas. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

När kan man återgå?

Om någon i familjen i samband med en smittspårning väntar på provsvar men inte har eller har haft symptom kan friska barn och vuxna delta i verksamheten. Återgång kan ske under förutsättning att alla i hushållet är friska.

Om du eller någon annan i hushållet testat sig och fått negativt provsvar kan återgång ske till verksamheten så fort man är pigg och frisk. Återgång kan ske under förutsättning att alla i hushållet är friska.

Medarbetare, barn och elever som haft symtom ska vara symtomfria i två dagar innan de återvänder till förskola eller skola. När du anmäler frånvaro för sjukt barn i förskolan, skolan eller fritids kan du samtidigt anmäla de två extra dagar som barnet ska vara hemma.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symptom när det har gått sju dagar efter insjuknandet förutsatt att ingen annan i hushållet har covid-19.

Smittspårning

Testning av friska närkontakter rekommenderas nu också från åk 7, både i skola eller på fritiden. Diskuteras med smittspårningen utifrån informationen här om hur man förbereder sig för samtal med smittspårningen.

F-6 rekommenderas fortsatt att stanna hemma och testa sig vid symtom. Efter individuell bedömning av smittspårare på regionen kan det vara aktuellt med testning av friska närkontakter även här.

Barn i förskola ska vara hemma vid symtom. Testning kan vara aktuell – beslut av smittspårare på regionen.

Rapportera

Informera rektor på förskola/skola om ditt barn testats positivt för covid-19.

Vi ringer efter någon av vårdnadshavarna att hämta på förskola/skolan/fritidshemmet redan vid lindriga förkylningssymtom eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen.

Skyddsutrustning

Du ska vara medveten om att du och ditt barn kan mötas av personal med munskydd och visir. Detta är skyddsåtgärder som vidtas på våra enheter vid behov. Det kan påverka kontakten med barnen, förbered dem gärna på att det kan hända men att det är samma fina pedagog som vanligt bakom masken.


Vad gäller om familjen åker utomlands, till exempel vid lov?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla, inklusive svenska medborgare, som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test efter ankomsten till Sverige.
Var även försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. 

Läs mer om reserekommendationerna på Folkhälsomyndighetens sida här.

Elever i karantän har rätt till möjlig undervisning när de följer råd från Folkhälsomyndigheten, vilket här är fallet. 

Hur kan jag och mitt barn bidra till att minska smittspridningen?

För att minska smittspridningen kan du påminna ditt barn om att:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna
 • Hosta och nysa i armvecket
 • Vara ute under raster

Information om konstaterad smitta på förskola eller skola

Skulle Mörbylånga kommun få fall av coronaviruset på en förskola/skola finns det tydliga rutiner för hur detta hanteras. Om du som vårdnadshavare är berörd kommer du att bli informerad. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Om det förekommit smitta på förskolan eller skolan kommer vi kommunicera det till berörda elever och vårdnadshavare. Rektor fattar de beslut som behövs med anledning av den situation som ägt rum där smitta kan ha spridits. Rektor kan inte uppge fakta om en enskild person eller elev eftersom det är sekretess. Detta kan upplevas otydligt men vi ber om att ha förståelse för att det här inte får kommuniceras. 

Skulle någon av våra verksamheter drabbas av klustersmitta, kan den enheten stängas efter samråd med Region Kalmar län. 

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats.

Social omsorg

Vi arbetar intensivt med att minimera risken för smittspridning och för att säkerställa att våra omsorgstagare får sina insatser och att våra medarbetare har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen skulle drabba någon inom vår verksamhet.

Vad gör Mörbylånga kommun för att minska smittspridningen?

 • Vi följer rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gett kring smittspridning.
 • Alla våra medarbetare har fått förstärkt information om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning. 
 • Inom all vård och omsorg är vi alltid noggranna med att följa de rutiner vi har. Vi gör alltid vårt yttersta för att förhindra smittspridning, det gäller alla sjukdomar.
 • Alla medarbetare har fått tydliga instruktioner om att stanna hemma vid eventuella symtom, även lindriga sådana. Alla medarbetare stannar också hemma två dygn extra efter de har blivit helt friska.

Kan jag hälsa på en anhörig/närstående på något av kommunens äldreboenden?

Kommunens äldreboenden är öppna för besök men särskilda restriktioner gäller. Mörbylånga kommun är måna om våra äldre och har tagit fram rutiner utifrån Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att kunna ta emot besök på ett säkert och tryggt sätt. Eftersom respektive boende i Mörbylånga kommun har olika förutsättningar finns det lokala rutiner för besök. Gemensamt för alla boenden är att du ska kontakta boendet eller den avdelning där din anhörig/närstående finns innan du kommer för att få mer information om vilka rutiner som gäller. Besöksrutinerna kan komma att ändras.

Regler för besök på kommunens särskilda boenden

I dagsläget kan vi ta emot max två (2) besökare samtidigt till samma omsorgstagare. Alla boenden utom Villa Viktoria kan ta emot fler än 2 personer. Dessa besök måste dock förbokas. 

Inför ditt besök behöver du tänka på att:  

 • ringa till boendet för att planera in ditt besök tillsammans med personalen
 • vara frisk och inte uppvisa några tecken på symtom, då ska du stanna hemma 
 • hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19 och att äldre personer bör begränsa sina fysiska kontakter
 • är ni fler än tre besökare måste ni meddela detta för att boendet/avdelningen ska kunna ordna med ett större rum/plats.

Under ditt besök behöver du tänka på att: 

 • • respektera och följa boendets rutiner
  • ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket
  • hålla avstånd till andra personer under besöket, både inomhus och utomhus
  • uppehålla dig/er i lägenheten och inte i allmänna utrymmen
  • använda visiret och behålla det på under hela besöket. 

Verksamheterna ansvarar för att: 

 • informera om boendets specifika besöksrutiner
 • besluta om hur många som kan besöka boendet samtidigt
 • anpassa lokalerna så att besökare, boende och personal kan hålla ett säkert avstånd, både inomhus och utomhus
 • planera besök och besökstider
 • tillhandahålla hygienartiklar och skyddsutrustning.

Vad kan jag som anhörig göra?

 • Följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. De syftar till att skydda dig och våra äldre och för att minska smittspridningen i samhället. 
 • Det är alltid möjligt att ringa till omsorgsboendet och höra hur personen mår.
 • Digitala möten minskar risken för smittspridning. Det är trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt. Har du en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga.

Hur hanterar vi en misstänkt smitta?

Vid misstanke om eller vid en konstaterad smitta följer vi framtagna rutiner. 

Om en boende misstänks vara smittad kommer personalen att informeras för att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt och tryggt sätt. All personal ska alltid agera utifrån kommunens rutiner och myndigheternas rekommendationer på bästa sätt oavsett brukare för att minska smittspridningen.

Vi misstänkt smitta vid ett av våra boenden så testas personen. Bekräftar provet smitta så gör vi en smittspårning och informerar smittskyddsenheten på Region Kalmar län.

Vi arbetar under sekretess

Anställda inom vård och omsorg arbetar under sekretess. Vid bekräftad smitta på ett äldreboende, inom hemtjänsten eller på ett LSS-boende lämnar vi inte ut uppgifter om på vilket boende/plats som smittan finns eller vem som är smittad oavsett, om det gäller en brukare/patient eller personal. Däremot lämnar vi ut uppgifter om vi har eller inte har konstaterade fall i vår verksamhet.

Vad händer om många inom omsorgen blir sjuka?

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos omsorgstagarna går först. Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort.

Kultur och fritid

En tillfällig covid-19-lag gäller i Sverige. Med stöd av den lagen har ett antal begränsningar införts, bland annat gällande gym- och sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser och yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster. 

Mer information, frågor och svar om tillfällig covid-19-lag finns på länsstyrelsens webbplats

Vad gäller kring evenemang och större sammankomster?

Från och med den 1 juli tillåter regeringen fler personer att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser.

Från och med 15 juli gäller följande: 

 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning är åtta personer.
 • Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Råden om hur exempelvis nöjesparker ska placera sällskap i åkattraktioner tas bort.

I större lokaler/arenor räknas publikbegränsningen per sektion vilket innebär en betydande ökning. Fler deltagare är tillåtet i demonstrationer (1 800 deltagare utomhus) och motionslopp (900 idrottsutövare i utomhustävlingar, gäller i start- och målområdet). 

Inhomhus Utomhus, sittandes* Utomhus Utomhus, sittandes* Motionslopp
 50  300 600 3000 900

*Anvisade sittplatser

Vad gäller vid privata sammankomster?

Större fester bör undvikas och utomhus är att föredra framför inomhus. Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler.

Den som bedriver en verksamhet som upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme inomhus för en privat sammankomst får endast göra detta med så många deltagare som är säkert från smittskyddssynpunkt. En privat sammankomst är sammankomster där huvudsyfte är det sociala umgänget, till exempel middagar, studentfester, födelsedagskalas, bröllopsfester, dop- och begravningsfikor. Exempel på lokaler kan vara festlokaler, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler samt bussar och båtar som hyrs ut för feständamål. Ceremonier som till exempel dop-, vigsel- och begravningsceremonier ingår inte i ovan beskrivning.

Antalet deltagare får högst uppgå till 50.

Läs mer om kring privata sammankomster här.

Hämtning av bokkassar & hemleverans av böcker och media från bibliotek

Se en film, lyssna på musik eller låt en bok göra dig sällskap. Biblioteken gör anpassningar och erbjuder två tjänster för att underlätta för dig som låntagare, hemleverans av böcker och annan media och utlämning av bokkassar. Läs mer om tjänsterna på Mörbylånga kommuns webbplats.

Tips på utomhusaktiviteter

I Mörbylånga kommun finns många laternativ för friluftsliv och motion i de natursköna omgivningarna - som inbjuder till motion och reakreation utomhus året runt. Här finns stora möjligheter för alla att hitta sin del för ro och upplevelser. Läs mer om tips på utomhusaktiviteter på Mörbylånga kommuns webbplats.

Näringsliv

Tips på hur du som privatperson kan stötta lokala företag

 • Handla lokalt!
 • Om du inte kan handla i en fysisk affär, kontakta butiken och fråga om du kan få hemkörning av mat, catering, varor etc.
 • Boka inte av, boka om!
 • Köp ett presentkort hos en lokal aktör, be företaget att skicka det. Presentkortet kan du använda nu eller vid ett senare tillfälle.
 • Köp ett gäng lunchkuponger på din favoritrestaurang.
 • Om du har gått i tankar på att köpa den där jackan, men inte vet var- Leta upp lokala företag på Facebook eller på hemsida och se vad som erbjuds innan du automatiskt köper den via nätet. Den kanske går att köpa på nätet, fast från en lokal eller regional butik?
 • Gå ihop på arbetsplatsen och beställ lunch och fika från en restaurang eller ett café.
 • Hjälp de som är 70+ och i riskgrupper att handla och bistå med hemkörning.
 • Passa på att stötta besöksnäringen genom att skriva en recension om en restaurang, ett hotell eller ett besöksmål i närheten. (Exempelvis recension på Google.)
 • Bli stödmedlem i de verksamheter som har medlemsföreningar.
 • Skulle du arrangera ett lokalt arrangemang som nu blivit inställt? Se över möjligheten att ha kvar bokningen av artister, föreläsare och konferencierer och kör arrangemanget via länk istället.
 • Hjälp, pusha och stötta varandra företagare sinsemellan. Går det att samverka med olika insatser, utkörning exempelvis?
 • Ta hand om varandra och följ råden från Folkhälsomyndigheten. Fortsätt att konsumera och just nu är det viktigare än någonsin att handla lokalt!

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något!

Stöd till företag i Mörbylånga kommun

 1. Redan bokade konferenser kommer inte att avbokas, även om de inte genomförs.
 2. Möjlighet att få anstånd med eller uppdelning av fakturor utställda av Mörbylånga kommun. Detta är inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.
 3. Tillsynsbesök från kommunen som kan flyttas fram i tiden kommer att genomföras senare. De besök som kommer genomföras förbokas i största möjliga mån.
 4. Mörbylånga kommun kommer att lyssna till önskemål om förkortad betalningstid för leverantörer av varor och tjänster till kommunen.
 5. Kommunen genomför en inventering av personal på kort och lång sikt för att samarbeta med företag. Ett möjligt samarbete kan vara att sysselsätta eventuell permitterad personal i kommunens verksamheter.
 6. Kommunen kommer att behandla företag som hyr lokaler av kommunen positivt om de begär anstånd med hyror. Kommunen uppmanar även privata fastighetsägare att försöka göra detsamma. Om du som företagare är hyresgäst hos Mörbylånga Bostad AB och har frågor kring betalningar, kontakta: jonas.everbrand@mbab.se.

Ansökan om subventionerade kommunala avgifter

Mörbylånga kommun har beslutat att ge stöd till företag och föreningar i kommunen som kan påvisa att de drabbas av corona-pandemin och effekterna av de åtgärder som vidtas för att förhindra smitta.

Stödet innebär att företag och föreningar kan få kommunala avgifter, exempelvis tillsynsavgifter, va-avgifter eller avgifter för tillstånd reducerade eller i vissa fall helt borttagna under 2020. Stöd ska kunna lämnas för längre eller kortare perioder beroende på det enskilda företagets situation.

Du hittar ansökan här.

Råd till butiker och andra verksamheter

För att undvika spridning av covid-19 inom handeln bör köpcentrum, varuhus, affärer, butiker och liknande verksamheter följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Handelns branschorganisationer har tagit fram bra vägledande dokument som stöd.

Från och med den 15 juli gäller följande: 

 • Reglerna för visst antal kvadratmeter per person i en verksamhets lokal eller område utomhus tas bort.
 • Besökare ska fortsatt kunna hålla avstånd och trängsel ska kunna undvikas.
 • Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen.
 • Allmänna rådet om begränsning av åtta besökare vid en guidad visning tas bort.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Folkhälsomyndigheten - Butiker, gym och köpcentrum måste begränsa antalet besökare utifrån den nya pandemilagen

Folkhälsomyndighetens uppmaning om inställd mellandagsrea

Svensk handels gemensamma rutiner med anledning av covid-19

Svensk Dagligvaruhandels branschriktlinjer och branschöverenskommelser

Restauranger, barer, caféer och andra serveringar

Nya regler för restauranger, barer, caféer och andra serveringar

Sedan den 1 juli 2021 gäller lättade restriktioner för restauranger, barer, caféer och andra serveringsställen. För de ställen som serverar mat eller dryck till allmänheten och erbjuder möjlighet till förtäring på plats måste vidta vissa åtgärder för att förhindra smittspridning och se till så att trängsel inte uppstår i lokaler eller i köer. 

De nya reglerna innebär att: 

 • På restauranger gäller nu max 8 personer per sällskap inomhus. Det finns ingen begränsning på storlek av sällskap på uteserveringar.
 • Sittande förtäring gäller fortsatt. Barhäng är inte tillåtet. Det ska vara en meters avstånd mellan sällskap. Det gäller både både inomhus och utomhus.
 • Krogarna får återgå till de normala öppettiderna som de har tillstånd för.

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder

Sedan 1 juli 2020 gäller lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den ska göra tillsynen effektiv och minska spridningen av covid-19. Kommunen har ansvaret för tillsyn av trängsel på restauranger, kaféer och andra serveringar. Kommunen har också rätt att tillfälligt stänga en verksamhet. Lagen gäller till och med 31 maj 2021.

Här kan du läsa Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i sin helhet

Informera gäster och personal

I lokalen ska det finnas information om hur dina gäster kan minska smittspridningen. Din personal ska också ha kännedom om hur smittspridningen ska minskas. 

Möjliggör god handhygien

På serveringsstället ska gäster kunna tvätta händerna med tvål och vatten eller ha tillgång till handdesinfektion.

Gästernas ansvar

Serveringsstället ska göra det möjligt för olika sällskap att hålla minst en meters avstånd till varandra. Om gästerna i ett sällskap väljer att sitta nära varandra runt ett bord trots att det finns plats att hålla avståndet är det gästernas ansvar.

Kommunens utför tillsyn

Mörbylånga kommun ansvarar för tillsynen på restauranger, barer, caféer och andra serveringar. Tillsyn görs vid olika tidpunkter på dagen, både under veckodagar och helger eftersom antalet gäster kan variera. Om serveringsstället inte vidtar tillräckliga åtgärder efter att ha fått chans att rätta sig kan kommunen besluta om föreläggande eller förbud.

Råd, hjälp och information

Information till restauranger och andra serveringsställen med anledning av covid-19 (Folkhalsomyndigheten)

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning (Länsstyrelsen Kalmar län)

Frågor och svar (Livsmedelsverket)

När smittan kommer - vägledning för dig som är arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet

Region Kalmar län har tagit fram en vägledning för dig som är arbetsgivare, privat företagare eller ansvarig för en verksamhet. Vägledningen är tänkt att fungera som ett stöd vid bekräftade fall på arbetsplatsen eller i verksamheten och kan även användas vid förberedelser för ett eventuellt utbrott på arbetsplatsen/i verksamheten. Vägledningen beskriver också smittskyddsläkarens ansvar och hur en smittspårning går till.

Information om när smittan (regionkalmar.se)

Information för företagare på andra webbplatser

Verksamt.se - Svenska myndigheters gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster

Region Kalmar - Jourhavande företagslots i Kalmar län

Region Kalmar - Företag med upp till 20 anställdakan söka extra stöd för extern rådgivning med anledning av coronaviruset 

Arbetsförmedlingen - så kan du rekrytera direkt

Kalmar Science Park - bra att känna till som företagare i samband med coronaviruset

Tillväxtverket - Ansök om stöd för korttidsarbete samt rutiner för ansökan

Almi - Samlad information om stödåtgärder

Regeringen - Så kan egenföretagare ta del av åtgäder med anledning av coronaviruset

Regeringen - Stödåtgärder för enskilda firmor

Regeringen - Stödåtgärder för aktiebolag

Kontakt

Peter Marklund, näringslivschef i Mörbylånga kommun
Tfn: 0485-470 14
peter.marklund@morbylanga.se

Sidan granskad 15 juli 2021 Kommentera sidan