Du är här: Start/Kommun & Politik/Regler och styrande dokument

Regler och styrande dokument

Kommunens verksamhet styrs av en mängd lagar och förordningar som beslutats av riksdagen och regeringen, till exempel kommunallagen, skollagen, miljöbalken och offentlighets- och sekretessförordningen.

Kommunen har också behov av att utforma egna styrdokument för hur verksamheten ska bedrivas. 

Författningssamling

I Mörbylånga kommuns författningssamling finns föreskrifter och reglementen som bland annat gäller lokala ordningsföreskrifter, avgifter och taxor, bidragsregler och bolagsordningar.

Mörbylånga kommuns författningssamling

Styrdokument

Den kommunala verksamheten styrs även av en rad strategier, planer, policyer och riktlinjer. Dessa hittar du här nedan.

Mörbylånga kommuns övriga styrdokument

Sidan granskad 18 september 2019 Kommentera sidan