Du är här: Start/Kommun & Politik/Press och kommunikation/Pressmeddelanden/Koldioxidbudget ska hjälpa Mörbylånga kommun att klara klimatmål

Koldioxidbudget ska hjälpa Mörbylånga kommun att klara klimatmål

PRESSMEDDELANDE Mörbylånga är den första kommunen i Kalmar län som tagit fram en digital koldioxidbudget som riktar sig till den breda allmänheten och hjälper fler att förstå klimatstatistik och forskning. Den visar att Mörbylångas invånare, företag och besökare minska sina gemensamma utsläpp med 12 procent PER ÅR fram till 2045 för att vi ska klara klimatmålen.

Koldioxidbudgeten fungerar som en kartläggning över var utsläppen inom Mörbylånga kommuns gränser är som störst och hur fort de behöver minska för att Mörbylånga ska uppfylla sin del av Parisavtalet.

En minskning pågår i Mörbylånga sedan 20 år, men utsläppen är fortsatt stora och minskningstakten för långsam.

Mörbylångas koldioxidbudget visar särskilt att transporter av både människor och varor behöver minska snabbare, eftersom de tre transportsektorerna (Inrikes transporter, Utrikes flyg och Utrikes sjöfart) står för ungefär 80 procent av kommunens koldioxidutsläpp.

– Att transportsektorn står för en stor andel av kommunens utsläpp är inte förvånande, men Koldioxidbudgeten visar att vi verkligen måste hitta fler åtgärder för att minska klimatpåverkan från våra transporter, säger Thérese Lindquist, miljö- och klimatstrateg på Mörbylånga kommun.

Ännu en växel krävs

Genom kommunens mål och vision i klimatpolicyn har man kommit en bit på vägen. Mörbylånga har en stor andel fordon i kommunkoncernen som kör på fossilbränslefritt och ställer idag krav på fossilbränslefria transporter i sina upphandlingar.

Kommunen bedriver också ett arbete med energieffektivisering och har två tankställen för biogas.

– Vi är på rätt väg men arbetet behöver växla upp. Kommunorganisationen ska givetvis göra allt den kan, men vi vill genom exempelvis koldioxidbudgeten synliggöra för våra medborgare och besökare vad var och en kan göra för att bidra. Vi behöver alla hjälpas åt för att lyckas säger Ann Willsund, kommundirektör.

Några tips på vad alla kan göra

• Ta cykel istället för bil, i alla fall de kortare resorna.

• Fundera en extra gång om du verkligen behöver köpa den där grejen eller
plagget.

• Om du bor i villa, bostadsrätt eller har ett företag där du har rådighet över din energiförbrukning, kontakta kommunens energi- och klimatrådgivning, för att få hjälp att både minska dina utsläpp men även dina kostnader.

Mörbylånga kommun energirådgivning

Mörbylångas koldioxidbudget finns som rapport och i en molnbaserad tjänst, ClimateVisualizer, där statistik och budget uppdateras löpande. I budgeten kan du se de utsläpp som genereras inom Mörbylånga kommuns gränser.

Här hittar du Mörbylångas digitala koldioxidbudget (verktyget fungerar bäst i
webbläsaren Chrome).

Läs mer om Koldioxidbudgeten (länk till vår hemsida).

För mer information och frågor
Thérese Lindquist, miljö- och klimatstrateg
0485-471 39 eller therese.lindquist@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 2 maj 2022 Kommentera sidan