Socialnämnd 2019-2022

Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, drift av socialtjänstens olika boendeformer, hemtjänst, hemsjukvård, daglig verksamhet, familjerådgivning, budgetrådgivning och skuldsanering samt familjecentral.

Presidium

Mathias Karlsson (S), Ordförande
Eva Folkesdotter Paradis (M), Vice ordförande

Ledamöter och ersättare

Ledamöter Ersättare
Annika Henell (C) Nina Åkesson Nylander (KD)
Eva Folkesdotter Paradis (M) Monika Löfvin Rosén (C)
Ingela Fredriksson (M) Lena Jönsson (S)
Ella-Britt Andersson (S) Berne Klysing (L)
Mathias Karlsson (S) Anders Wassbäck (V)
Jerker Nilsson (S)  
Monika Johansson (-)  
Monika Johansson (KD)
 
Emma Halme (C)  
Sidan uppdaterad 10 november 2021 Kommentera sidan