Du är här: Start/Kommun & Politik/Öland en kommun?/Medborgarundersökning 2018/Resultat av medborgarundersökningen

Resultat av medborgarundersökningen

3 144 svar kom in i undersökningen som genomfördes i augusti 2018. Av de svarande har 49 procent uppgett att de var kvinnor och 48 procent att de var män. 3 procent ville inte uppge kön.

Av de som skickade in sina svar i medborgarundersökningen var 56 procent boende i Mörbylånga kommun och 44 procent från Borgholms kommun. 45 procent var äldre än 66 år och 42 procent var mellan 41 och 65 år. 10 procent i undersökningen var mellan 26 och 40 år och 2 procent mellan 18 och 25 år. Endast en procent var under 18 år.

Alternativen man hade att välja på var att fortsätta som i dag med två kommuner, utökat samarbete och en kommunsammaslagning. Resultatet av undersökningen visar att en majoritet (57 procent) är för en sammanslagning. 23 procent vill behålla de två kommunerna som de är idag och 20 procent vill öka samverkan markant mellan kommunerna.

Boende i Borgholms kommun samt i Färjestaden är mer positiva till en sammanslagning än boende i övriga Mörbylånga kommun. I Borgholm vill 62 procent slå ihop kommunerna medan 20 procent vill behålla de två kommunerna som idag. I Mörbylånga vill 54 procent slå ihop kommunerna och 25 procent behålla dem som idag.

De som vill slå ihop kommunerna anger "en stark kommunal ekonomi" som motiv samt "en god service till äldre". De som menar att kommunerna ska fortsätta som i dag anger även de "en god service till äldre" som motiv.

Sidan uppdaterad 17 september 2018 Kommentera sidan