Du är här: Start/Kommun & Politik/Öland en kommun?

Öland en kommun?

Ska Borgholm och Mörbylånga fortsätta vara två kommuner? Eller ska Öland slås ihop till en gemensam kommun?

De båda kommunerna på Öland har genomfört en utredning om vilken organisation som på bästa sätt möter de utmaningar som kommunerna står inför i framtiden. 

En arbetsgrupp tillsattes för att utvärdera tre olika alternativ:

  1. Att kommunerna arbetar vidare som idag
  2. Att kommunerna utökar sitt samarbete
  3. Att kommunerna slås samman till en kommun

Arbetsgruppens arbete har skett i en öppen process där man strävat efter en delaktighet från så många som möjligt. Öppna möten har hållits runt om på Öland under maj månad 2018, dels för att informera om de tre olika alternativen dels för att samla in åsikter från ölänningar, företag, föreningslivet och kommunanställda.

Arbetsgruppen har lämnat en slutrapport och kommunfullmäktige i de båda kommunerna har fattat beslut om att en folkomröstning i frågan skall genomföras i anslutning till valet till europaparlamentet våren/sommaren 2019.

En broschyr kommer att skickas ut till kommunernas hushåll i god tid innan omröstningen.

Sidan uppdaterad 11 april 2019 Kommentera sidan