Du är här: Start/Kommun & Politik/Kontakt Kommun & Politik/Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd


David Idermark

Tf. Chef central administration
david.idermark@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 13


Kommunkansli

Beredning och utredning

Arbetsuppgifterna innebär att bereda ärenden genom att ta fram beslutsunderlag men också att svara på medborgarförslag och motioner samt att ta fram, utveckla och följa upp styrande dokument.

Kommunsekreterare

Ansvarar för att kallelser och beslutsunderlag förbereds och skickas till ledamöterna inför sammanträde med utskott, nämnd och kommunfullmäktige. Kommunsekreteraren ansvarar även för bland annat ärendeberedning, kvalitetssäkring av beslutsunderlag och för protokoll vid sammanträden samt ansvarar för expediering av det justerade protokollet.

Registrator

Arbetar bland annat med diarieföring, expediering av handlingar, arkivering av bevarandehandlingar liksom utlämnande av allmänna handlingar och bedömning av sekretess samt posthantering.

Kontakta oss på kansliet via Servicecenter på telefon 0485-470 00.
Om du vet vem du söker, ring röststyrd telefonsvarare, "Digitala", 0485-474 74.

Du kan även mejla oss på kommun@morbylanga.se.


Kris och säkerhet

Mörbylånga är en trygg kommun att bo och leva i. Men liksom i alla andra kommuner kan störningar och samhällskriser uppstå. Kris- och säkerhetsarbete handlar om att skapa en organisation som har planer för att hantera olika typer av kriser.

Kontakta oss på kris och säkerhet via Servicecenter på telefon 0485-470 00.
Om du vet vem du söker, ring röststyrd telefonsvarare, "Digitala", 0485-474 74.

Du kan även mejla oss på kommun@morbylanga.se.


Kost och näring

Mörbylånga kommun har en enhetlig måltidsverksamhet för förskola, skola, äldreboende och dagverksamhet.

Idag består kostenheten Mörbylånga kommun av 17 olika kök, allt från små kök på våra förskolor till större kök på skolorna och inom omsorgen. Varje dag serveras närmare 2 800 måltider.

Vi satsar på hållbar mat som tillagas från grunden så långt det går, med ökad mängd ekologiskt och närproducerat som mål. På våra enheter serveras enbart svenskt kött och fågel samt MSC-märkt fisk. Vi köper potatis, morötter och ägg från närområdet.

Våra transporter från olika leverantörer sker via en samlastningscentral i Kalmar, detta för att minska antalet bilar som behöver köra till de olika köken.

Upphandling av livsmedel

Vid upphandling av livsmedel görs de bästa valen utifrån miljömässig, ekonomisk, etisk och kvalitetssäkrad hållbarhet. För att värna om miljön görs en medveten ökning av användningen av vegetabilier i maten. Inköpen av frukt, grönsaker och rotfrukter ska anpassas efter säsongen i möjligaste mån.

Ulrica Svenzén

Tillförordnad kostchef/biträdande kostchef
ulrica.svenzen@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 42

Ricard Stolpe

Tillförordnad kostchef/biträdande kostchef
ricard.stolpe@morbylanga.se
Tfn: 0485-478 38

Kostenheten

 

Fordonsenheten

Enheten ansvarar för ekonomi och underhåll av kommunens fordonspark.

Tommy Petersson

Fordonschef
tommy.petersson@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 82

Sidan uppdaterad 26 januari 2021 Kommentera sidan