Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser

Detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser

Aktuella planer

Här presenteras de planer som är ute på samråd, granskning eller underrättelse, samt de detaljplaner som nyligen har antagits. Om du har synpunkter på någon av planerna ska de lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen inom den utsatta tiden.

Planuppdrag

I tabellen nedan ser du alla planuppdrag och i vilket skede de befinner sig.

Översiktsplaner

FÖP = Fördjupning av översiktsplanen, TÖP = Tematiskt tillägg till översiktsplanen

PlanerPlanskede

Dagvatten- och skyfallsplan (TÖP)

Samrådstid:
3 mars - 27 maj 2022

Revidering Vindkraftsplan (TÖP)

 

Planprogram

PlanerPlanskede

Björnhovda 3:5 m fl, Björnhovda by

 

Björnhovda 20:2, vid brandstationen

 

Nedre Ålebäck 7:1, skifte 3

 
Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga Hamn Samrådstid:
20 augusti - 5 november 2018

Detaljplaner som väntar på planprogram som underlag

PlanerPlanskede

Del av Matrosen 1, Mörbylånga Hamn

Utställningstid:
2 juli - 28 augusti 2018

Detaljplaner för bostäder

Planer Planskede

Algutsrum 6:1

 

Björnhovda 2:135 m.fl.

 

Björnhovda 5:15 skifte 1

 

Björnhovda 5:15, skifte 5 och 6

 

Del av Björnhovda 25:2, Grövlegatan Färjestaden

Samrådstid:
6 november – 4 december 2017 

Del av Björnhovda 25:2, Järnvägsgatan Färjestaden 

Samrådstid:
14 augusti - 11 september 2017 

Bredinge 36:1

 

Brostorp 3:19, skifte 1

Granskningstid:
2 maj – 30 maj 2022

Brostorp 3:19, skifte 2

 

Färjestaden 1:153 m. fl.

Samrådstid:
15 februari – 29 mars 2021

Del av Färjestaden 1:232, Sjöbergs hage

Granskningstid:
26 april 2021 – 14 juni 2021

Gårdby 2:24 m.fl.

 

Gårdby 8:1

 

Isgärde 4:74

Upphävd av MÖD 2019-05-14.

Del av Kastlösa S:1

 

Del av Möllstorp 1:22

Samrådstid:
3 juli - 21 augusti 2017

Del av Möllstorp 2:3

 

Porskärr 1:20

 

Saxnäs 1:21

 

Saxnäs 1:243, ändring av detaljplan

Granskningstid:
3 juli - 17 juli 2017 

Skogsby 2:13 m.fl.

Samrådstid:
28 november – 30 december 2022

Strandskogen 6:8

 

Strandskogen 9:26, utökade byggrätter

 

Strandskogen 10:6, 10:7, Argus

 

Stora Frö 16, 1 , skifte 3, Byn

 
Stora Vickleby 6:29, väster om banvallen  

Torslunda 1:26 och Björnhovda 21:3

Samrådstid:
13 september - 11 oktober 2021

Del av Ventlinge 7:62 m.fl., Grönhögens centrum

 

Del av Ventlinge 7:62, Nybovägen

Samrådstid:
31 oktober 2022 – 30 november 2022

Del av Ventlinge 9:3

 

Ventlinge 7:91

Samrådstid:
11 oktober - 12 november 2021

Vickleby 1:26

 

Detaljplaner för verksamheter

PlanerPlanskede
Algutsrum 3:3, Spiroline Granskning

Algutsrum 20:1, Kollektivtrafikplatsen Algutsrum

 

Björnhovda 8:86 m fl, Färjestadens skola

 

Färjestaden 1:294, Ölands friskola

 

Fröbygårda 1:1, Haga Park

 

Kalvhagen 1, Kalvhagens camping

Planprogram för Kalvhagen 1 m. fl. godkändes 2012-08-29
Möllstorp 3:7, Träffpunkten  

Del av Mörbylånga 5:12 m.fl., Förbifart Mörbylånga kyrkby

Antagandebeslutet är överklagat. MMD har avslagit överklagandena. MMD:s dom kan överklagas till MÖD senast 7 december 2022.
Stora Vickleby 15:1, Capellagården  

Ändring av detaljplaner längs väg 136 och 951

 
Sidan uppdaterad 25 november 2022 Kommentera sidan