Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Utbyggnad av kommunalt VA/Överföringsledning Färjestaden - Norra Möckleby/Gårdby till Triberga

Överföringsledning Färjestaden - Norra Möckleby/Gårdby till Triberga

Under åren 2015-2023 bygger vi överföringsledningar för vatten och spillvatten ("avlopp") mellan Färjestaden, Norra Möckleby/Gårdby och Triberga. Projektet har hög prioritet i den kommunala VA-planen eftersom befintliga reningsdammar i Gårdby och Norra Möckleby är överbelastade. Detta har i princip resulterat i ett byggstopp för området. Huvudmålet är därför att ansluta de befintliga reningsdammarna till en överföringsledning som kan föra spillvattnet vidare till reningsverket i Färjestaden. Genom denna byggnation skapas möjligheter för ytterligare bebyggelse och utveckling av berörda områden samt förutsättningar till att ansluta ytterligare prioriterade områden till överföringsledningen.

I samband med anläggande av överföringsledningen passar vi på att ansluta de byar som vi passerar till kommunalt vatten och spillvatten. Detta gäller främst Tävelsrum, Bostorp, Bröttorp, Bläsinge-Hagby, Övra Ålebäck, Dörby, Döry Malm, Åby, Sandby, Södra Sandby, Frösslunda, Norra Kvinneby, Stora Brunneby, Lilla Brunneby, Stenåsa, Slagerstad och Södra Kvinneby.

Genom etapp 5 (se nedan) kopplar vi ihop vattenverken i Tveta och Triberga.

Projektarbetet består av fyra etapper:

2)	Ledningsarbeten i Norra Möckleby, Etapp 2 Ledningsarbeten i Norra Möckleby, Etapp 2.

 

Montering av pumpstation i Bostorp, Etapp 2. Montering av pumpstation i Bostorp, Etapp 2.
Sidan uppdaterad 16 augusti 2019 Kommentera sidan