Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Utbyggnad av kommunalt VA/Kommunalt VA till Västra Malmen, Långrälla och Gunnarstorp

Kommunalt VA till Västra Malmen, Långrälla och Gunnarstorp

Mörbylånga kommun har de senaste åren investerat stora belopp i utbyggnader av vatten- och spillvattennätet inom kommunen, samt i nya vattenverk. Enligt kommunens VA-planering ska utbyggnaden nu fortsätta bland annat till områdena Björkelid, Porskärr, Västra Malmen och Pilekulla.

Mörbylånga kommun har tillsammans med konsulten Norconsult och entreprenören Älmby påbörjat planeringen av utbyggnaden av vatten och spillvatten ("avlopp") till Västra Malmen inklusive Långrälla och Gunnarstorp, totalt cirka 70-80 fastigheter. Byggstart för utbyggnaden är planerad till våren 2021, med färdigställande i december 2021. Detta förutsätter att samtliga tillstånd och ledningsrätter har erhållits före byggstart.

Mörbylånga kommun anlägger anslutningsledningar (så kallade servisledningar) fram till fastighetsgränsen. Inne på fastigheten är det sedan fastighetsägarens ansvar att bygga och sköta ledningarna. Anslutning till det kommunala VA-nätet kommer att kunna ske tidigast efter årsskiftet 2021/22.

Ytterligare information kommer att skickas ut under projektets gång. Kommunen kommer även att kalla till minst ett informationsmöte. Samråd kommer att ske med varje fastighetsägare om lämplig anslutningspunkt för kommunalt VA.

Sidan uppdaterad 17 mars 2020 Kommentera sidan