Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Pågående projekt/Renoverings- och underhållsprojekt

Renoverings- och underhållsprojekt

En stor del av Sveriges kommunala vatten- och avloppsledningar byggdes under 1950-, 60- och 70-talen och är i stort behov av att moderniseras och renoveras.

Renovering av ledningarna är viktigt ur flera aspekter. Inläckage av grundvatten i våra avloppsledning ger förhöjda mängder vatten till våra reningsverk vilket påverkar verkets funktion och ger ökade driftkostnader. Utläckage av dricksvatten är också ett stort problem kostnadsmässigt, resursmässigt och speciellt på Öland där vi under perioder har dålig tillgång på vatten.

Pågående projekt

 Långa Sigfridlinjen (Lång stamledning mellan Halltorp och Färjestaden)

 Alby-Triberga

 Vickleby – Alvargatan/Horvestigen

Sidan uppdaterad 21 januari 2022 Kommentera sidan