Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Dricksvatten/Vattenkvalitet/Hårdhetsgrad och PH-värde

Hårdhetsgrad och PH-värde

Tabell över PH-värde och hårdhetsgrad ort för ort

SamhälleHårdhet total gr dhpH
Algutsrum 6,5 - 8 8,0-8,4
Eriksöre, Vickleby 6,5-8 8,0-8,4
Färjestaden 6,5-8 8,0-8,4
Glömminge 6,5 - 8 8,0 - 8,4
Grönhögen, Össby, Enetri 7,4-7,7 8,2-8,4
Gårdby 6,5-8 8,0-8,4
Mörbylånga 6,2-7,3 7,7-8,3
N:a Möckleby 6,5-8,0 8,0-8,4
Resmo, Kastlösa 6,2-7,3 7,7-8,3
Segerstad 11-13 8,2-8,5
Stora och Lilla Frö, Haga Park 6,5-8 8,0-8,4
S:a Möckleby, Degerhamn, Albrunna 7,7-11 8,2-8,5
Triberga 10-13 8,3-8,4
Ölands Skogsby 6,5-8 8,0-8,4
Sidan granskad 19 augusti 2019 Kommentera sidan