Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Dricksvatten

Dricksvatten

Det viktigaste livsmedlet har vi hemma i vattenkranen. Mörbylånga kommun sköter drift, service, underhåll, övervakning och utveckling av våra anläggningar och hela rörnätet i kommunen.

Kommunens vattenverk förser mer än 10 000 av kommunens invånare med bra dricksvatten. Vattenledningslängden är ca 45 mil. Den totala produktionsvolymen uppgår till ca 1,4 miljoner kubikmeter dricksvatten.

Vi kontrollerar regelbundet det kommunala vattenledningsnätet från Stora Rör i norr till Ås i söder, och vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet genom provtagning och analys. Dessutom spolas vattennätet med jämna mellanrum för att garantera omsättningen och därmed en hög vattenkvalitet.

Sidan granskad 22 december 2021 Kommentera sidan