Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Avslutade projekt/Överföringsledningar Degerhamn - Grönhögen

Överföringsledningar Degerhamn - Grönhögen

Avloppsreningsverket i Degerhamn var uttjänt och behövdes tas ur bruk. Mörbylånga kommun pumpar nu istället spillvatten från Degerhamn till Grönhögens reningsverk.
I samband med att man lade ner tryckspillvattenledningen mellan orterna så lade man även ner en dricksvattenledning och en råvattenledning. Dessutom byggdes det kommunala vatten- och spillvattennätet ut till byn Ventlinge, norr om Grönhögen. På delar av sträckan anlades även en gång- och cykelväg av Ölands kommunalförbund.

Projektet innefattade nyanläggning av:

 • 12,6 km ledningssträcka
 • Dricksvattenledning mellan Degerhamn och Grönhögen
 • Råvattenledning mellan Degerhamn och Grönhögen
 • Tryckspillvattenledning från Degerhamns reningsverk
 • Tryckspillvattenledning för saltlake från Degerhamns vattenverk
 • Servisanslutningar till fastigheter som berörs
 • Vattenanslutning och självfallsledningar i Ventlinge
 • 3 pumpstationer för spillvatten med reservkraft
 • Borrning under vägar på 9 platser.
 • Utbyte av vatten- och spillvattenledningar i Södra Möckleby
 • Gång- och cykelväg på en sträcka av 5,7 km

Arbetet pågick under 2017– 2018.

Entreprenör: Sandahls

Det "första spadtaget" togs den 4 maj 2017.
Sidan uppdaterad 16 augusti 2019 Kommentera sidan