Förutsättningar

Vattenverket ska klara att rena råvatten till dricksvattenkvalitet dels från bräckt grundvatten från brunnar vid Kalmarsund dels från industrireningsverket i Mörbylånga.

Bräckt vatten

Många avsaltningsverk tar sitt inkommande vatten (så kallat "råvatten") direkt från havet. Om intaget är tillräckligt djupt kan man få en stabil salthalt och temperatur i råvattnet. Kusten utanför Mörbylånga är extremt långgrund, och strömmarna i Kalmarsund gör att vattnets salthalt, temperatur och övriga innehåll hela tiden varierar. För att få ett mer stabilt råvatten har Mörbylånga kommun valt att istället undersöka tillgången till bräckt grundvatten i brunnar intill Kalmarsund.

Flera undersökningsbrunnar har borrats till olika djup i berggrunden söder om Mörbylånga. Avståndet till Kalmarsund är upp till cirka 300 meter. I några av brunnarna har en vattenförande sprickzon påträffats på mellan 10 och 20 meters djup. De första undersökningarna tyder på att det kan finnas god tillgång på bräckt vatten som strömmar in i sprickzonen från Östersjön.

Jonas Schönström från Sweco vid provborrning efter bräckt vatten

Bild: Jonas Schönström från Sweco vid provborrning efter bräckt vatten. Undersökningsbrunn "UB2" är den brunn som har gett mest vatten hittills.

Industrireningsverket

I det nya vattenverket kommer utgående råvatten från Mörbylånga industrireningsverk, upp till ungefär 1 500 kubikmeter per dygn, att användas. I det kommunala industrireningsverket renas idag endast processvatten från en livsmedelsindustri. Detta vatten ska, innan det leds till vattenverket, förbehandlas i ett nytt förbehandlingsverk.

Provpumpning av Undersökningsbrunn ”UB2” med en riktig ”monsterpump”.

 

Vid detta tillfälle pumpades ungefär 135 kubikmeter i timmen under knappt två veckors tid. Det innebär drygt 12 fulla badkar i minuten.
Sidan uppdaterad 16 augusti 2019 Kommentera sidan