Förhindra stopp i avloppet

En tumregel är att det enda som ska spolas ner i toaletten är det som kommer inifrån kroppen samt toalettpapper. Allt annat som slängs i avloppet kan ställa till problem.

Släng inte fasta föremål i toalettstolen

En tumregel är att det enda som ska spolas ner i toaletten är det som kommer inifrån kroppen samt toalettpapper. Allt annat som slängs i avloppet kan ställa till problem. Fasta föremål, till exempel bomullspinnar, fastnar i pumpar och reningsverk och kan orsaka driftstopp. Toalettpapper är gjort för att brytas ner i vatten, vilket vanligt papper och hushållspapper inte är.

Häll inte fett i avloppet

Smör, matolja och fett kan sätta igen ledningarna. Torka alltid av fettet i stekpannor och grytor med papper och släng i papperskorgen. Frityrfett ska lämnas till återvinningscentraler.

Lämna in farliga ämnen på rätt ställe

Lösningsmedel (penseltvätt, fotogen, terpentin, linolja, aceton) och färgrester, nagellack, fotovätskor, trasiga kvicksilvertermometrar, oljor, stearin, bensin, bekämpningsmedel, tapetklister och lim ska lämnas till återvinningscentral. Om du målat så rengör penslarna i en burk med vatten eller lacknafta och lämna sedan burken till återvinningscentral.

Läkemedelsprodukter lämnas till apoteket.

Hjälp oss och miljön!

Reningsverken är inte anpassade för att ta emot kemikalier, miljögifter, lösningsmedel och läkemedel. Kemikalier slår ut de mikroorganismer i reningsverken som renar vattnet som släpps ut i Kalmarsund. Läkemedel kan orsaka stor skada på djur och växter inklusive oss själva då det inte går att rena dem i reningsverken.

Använd miljövänligt tvättmedel, diskmedel och skurmedel som lätt kan brytas ner.

Alla kan hjälpa till genom att inte använda mer än vad som verkligen krävs av dessa produkter och, när de används, återvinn dem på rätt sätt.

Sidan uppdaterad 19 augusti 2019 Kommentera sidan