Avlopp

I kommunen finns elva stycken avloppsanläggningar, varav tre med kemisk fällning. Antalet pumpstationer uppgår till ca 60 och ledningslängden är ca 45 mil avloppsledningar.

Sidan granskad 22 december 2021 Kommentera sidan