Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Spillvatten

Spillvatten

Spillvatten (dagligt tal även kallat avloppsvatten) är det vatten som kommer från toaletter, disko/handfat, bad, dusch, disk och tvätt. I kommunen finns elva stycken spillvattenanläggningar, varav tre med kemisk fällning. Antalet pumpstationer uppgår till cirka 60 och ledningslängden är ca 45 mil spillvattenledningar.

Sidan granskad 22 december 2021 Kommentera sidan