Köldmedier

Köldmedier är kemikalier som har möjlighet att transportera kyla i till exempel kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar. De kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet (CFC och HCFC) eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC).

Bestämmelser kring köldmedier finns bland annat i F-gasförordningen och Förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Återkommande läckagekontroll ska genomföras på aggregat som innehåller över 3 kg köldmedia. Kontrollen ska vara utförd av ett ackrediterat kontrollbolag. Mer information finns på www.swedac.se.

Om du som operatör har aggregat med en sammanlagd mängd av 10 kilo köldmedia eller mer måste du:

  • informera kommunens miljöavdelning om installering eller konvertering av aggregat
  • senast den 31 mars rapportera resultatet av den årliga läckagekontrollen till tillsynsmyndigheten (kommunens miljöavdelning) i form av kontrollrapport.

Överträdelse av bestämmelserna kan innebära miljösanktionsavgift enligt gällande lagstiftning.

Sidan uppdaterad 3 september 2019 Kommentera sidan