Miljöskydd

Vi hjälper dig gärna att göra rätt! Lagstiftningen i miljöbalken gäller för både företag och privatpersoner.

Miljöskydd handlar om tillsyn enligt miljöbalken, om hur vi ska skydda vår omgivning, människors hälsa och miljön, från föroreningar, kemikalier och andra störningar. Exempel på miljöstörningar är utsläpp till luft, mark och vatten, buller, vibrationer och nedskräpning.

Miljöskydd omfattar tillsyn av industrier och andra verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljö. Dessutom görs förebyggande insatser för att minska och förebygga olika miljöstörningar. Har ett område blivit mycket förorenat kan det behöva saneras.

Miljöverksamheten i Mörbylånga kommun besöker industrier och andra verksamheter som till exempel bensinstationer och avloppsreningsverk. Då kontrolleras vilka miljöstörningar och risker som förekommer och vad som kan göras för att förebygga eller minska dem. Detta sker både genom information och genom att ställa krav på verksamhetsutövarna med hjälp av miljöbalken. Tillsyn kan också vara genomgång av årlig miljörapport och uppföljning av verksamheters egenkontroll.

Byt ut farliga kemikalier, minska avfallsmängden, återvinn, välj lämplig plats för verksamheten. Det är några av de krav som ställs enligt miljöbalken för att undvika onödiga risker och utsläpp.

Verksamheter som klassas som miljöfarlig verksamhet kan kräva anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken för att få bedrivas.

Sidan uppdaterad 6 mars 2019 Kommentera sidan