Plan och bygg

Mikael Kaiser
Tf. samhällsbyggnadschef
mikael.kaiser@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 64

Fredrik Meurling
Planchef
fredik.meurling@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 51

David Andersson-Junkka
Samordnare på bygglov
david.andersson.junkka@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 89

Bygglov och bostadsanpassningsbidrag

miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Telefontider
Måndag-torsdag mellan klockan 10-12.

Byggnadsinspektörer
David Andersson-Junkka
Arne Andersson
Ricky Mehrabi
Eva Olsson

Bygglovshandläggare
Moa Johansson
Emma Lindell

Bostadsanpassningsbidrag
Emma Lindell

Förhandsbesked 

David Andersson-Junkka
Byggnadsinspektör
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00 (måndag-torsdag 10-12)

Moa Johansson
Bygglovshandläggare
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00 (måndag-torsdag 10-12)

Emilie Roos
Planarkitekt
emilie.roos@morbylanga.se
Tfn: 0485-47175

Strandskydd

Liselotte Hagström
miljöhandläggare
liselotte.hagstrom@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 80

Verksamhetsutvecklare

Katia Jogmark
katia.jogmark@morbylanga.se
Tfn: 0485-472 03

Sidan uppdaterad 1 september 2022 Kommentera sidan