Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Driftinformation/Vägarbete på Trollhättevägen i Mörbylånga

Vägarbete på Trollhättevägen i Mörbylånga

Från den 11 oktober till den 20 december kommer det att utföras vägarbete på Trafikverkets del av Trollhättevägen i Mörbylånga samt på kommunens parkeringsyta öster om kommunhuset. Från och med den 8 november ska parkeringen mot Trollhättevägen vid kommunhuset vara fri från fordon.

Arbetet kommer att ge en finare och bättre väg för dig som cyklar, går och kör. När arbetet är klart kommer det att finnas:

• En ny gång- och cykelväg
• Kantsten från Köpmangatan till Esplanaden
• En uppfräschad parkeringsyta vid kommunhuset
• Farthinder vid i vägskäl Trollhättevägen/Fågelvägen/Ölandsgatan
• Nya dräneringsbrunnar

Trollhättevägen stängs av helt eller delvis i olika etapper för att arbetet ska kunna utföras.

Avstängnigen av Trollhättevägen är satt till och med fredag 5 november, men datum kan komma att ändras. Trafiken ska sedan kunna köra på vägen även om framkomligheten kan påverkas något.

Etapp 1

Plats: Köpmangatan till vägskäl Trollhättevägen/Ölandsgatan/Fågelvägen.

Datum: 11 oktober startar projektet. Planerat slutdatum är 5 november. 

Avstängt: Från Köpmangatan till och med kommunhusets huvudentré. Fågelvägen (norra utfarten) och Ölandsgatan stängs av för biltrafik vid samma vägskäl. Du kommer fortfarande att kunna cykla och gå på/vid vägen. 

Under denna period kommer antalet parkeringsplatser vid Ölandsgatan att minska.

Här kan du köra istället: Fågelvägens södra in- och utfart kommer hållas öppen. Ölandsgatan öppnas i västra änden, där det idag är avstängt. Du som kör kommer att ledas om från Köpmangatan/Esplanaden via Fogelbergsgatan för att komma till Skansenskolan och kommunhuset.

Etapp 2

Plats: vägskäl Ölandsgatan/Trollhättevägen/Fågelvägen till Esplanaden (mellan kommunhuset och Esplanaden).

Planerat startdatum: 8 november

Avstängt: Det kommer inte vara möjligt att parkera på kommunens parkeringsyta öster om kommunhuset, det vill säga parkeringen ut mot Trollhättevägen. 

Beträffande gångpassagen kommer även GC-trafiken som passerar gångstråket Ölandsgatan-över Trollhättevägen och in på Fågelvägen att behöva stängas av i perioder. Detta görs för att jobba på GC-vägen utmed Fågelvägen. Fotgängare kommer att omledas via gångpassagen Fågelvägen/Esplanaden - se här hur omledningen är planerad.

Här kan du köra: En halva av vägen kommer vara öppen och trafiken regleras med trafikljus. 

Etapp 3

Plats: vägskäl Trollhättevägen och Esplanaden.

Avstängt: Esplanaden stängs av i riktning väster ut.

Här kan du köra: Trafiken regleras med trafikljus på Trollhättevägen och Esplanaden riktning öster ut.

Sidan granskad 26 oktober 2021 Kommentera sidan