Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Driftinformation/Vägarbete Telegatan - Brandstationsgatan i Färjestaden

Vägarbete Telegatan - Brandstationsgatan i Färjestaden

Under hösten kan det påbörjade vägarbetet på Telegatan och Brandstationsgatan att begränsa framkomligheten vid vissa tillfällen.

Det kan vara bra att om möjligt välja en annan väg. Följ anvisad skyltning och tänk på att anpassa hastigheten under rådande omständigheter. Arbetet väntas vara klart under vecka 48.

Tack för visad hänsyn kring de som arbetar på gatorna och för tålamodet gällande framkomligheten!

Om projektet

Brandstationsgatan-Telegatan i Färjestaden är Gator- och service stora projekt under hösten 2021 som görs i samarbete med VA- avdelningen. VA- avdelningen har börjat med att renoverar och stärka upp det befintliga VA-nätet i gatorna. Exempelvis har det hittats ventiler från 60-talet. Arbetet väntas ta 6 veckor.

Efter att VA är klara tar Gator- och service vid. Sträckan Brandstationsgatan-Telegatan kommer stärkas upp med ny kantstenssatt gång- och cykelväg för att främja trafiksäkerheten i gång- och cykeltrafiken. Ny asfalt kommer läggas, ett övergångsställe flyttas och ett nytt övergångställe anläggs i korsningen Storgatan/Telegatan. Björkvägen får en ny kantstenssatt gång- och cykelväg ända upp till skolan (korsningen Algatan).

Entreprenörer är Peab.

Karta över påverkat område

Telegatan Brandstationsgatan vägarbete 2021-09
Sidan uppdaterad 8 september 2021 Kommentera sidan