Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Bygga nytt, ändra eller riva/Lov för skylt och ljusanordning

Lov för skylt och ljusanordning

För att sätta upp, flytta, eller ändra en skylt eller en större ljusanordning inom detaljplanerat område behövs lov.

I kommunens fastighetskarta kan man se om det aktuella området är detaljplanerat.

Skyltar

En skylt är definierat i plan- och byggförordningen som en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande. Exempel på skyltar kan vara tillfälliga reklamskyltar, fasadskyltar, större flaggor med reklam, större reklam på markiser, banderoller, vepor och andra anordningar som kan ses som skyltning.

Undantag ifrån lovplikt
Det finns dock vissa undantag från lovplikten bland annat beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Vissa av undantagen gäller dock inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Undantag från lovplikt gäller följande skyltar:

 • En skylt vars area är högst 1,0 m2
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2
 • En skylt inomhus
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet, eller i samband med folkomröstning
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • Ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

Ljusanordning

Exempel på ljusanordning kan vara gatubelysning, strålkastare, fasadbelysning, skyltbelysning, och dekorationsbelysning i exempelvis träd.

Bygglov för ljusanordning krävs endast om:

 • Den avsedda användningen av ljusanordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen, eller om
 • Anordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Ansökan om lov för skylt eller ljusanordning

Ansökan ska innehålla: 

 • Ansökan om lov, via blankett.
 • Ritning/foto/fotomontage som visar skyltens/ljusanordningens utförande samt beskrivning av material och ev. ljuskälla
 • Mått på skylt/ljusanordning
 • Situationsplan som visar var på fastigheten skylten/ljusanordningen är placerad, skala 1:500
 • Om placerad på fasad - fasadritning som visar placeringen på fasaden samt mått från skyltens/ljusanordningens underkant till marknivå
Sidan uppdaterad 20 september 2022 Kommentera sidan