Bygglov

När behövs bygglov?

Nedan listas vanliga exempel på när bygglov kan behövas. Olika regler gäller dock för olika områden inom kommunen, läs mer om vad som gäller på din fastighet här

  • Bygglov behövs för nybyggnation av huvudbyggnad.
  • Bygglov kan behövas för tillbyggnad. Inom detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse kan man göra en tillbyggnad på max 15 kvm utan bygglov, dock krävs då anmälan.
  • Bygglov kan behövas för nybyggnation av komplementbyggnad. Inom detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse kan man bygga en komplementbyggnad på max 15 kvm utan bygglov eller anmälan (en så kallad friggebod). Man kan även bygga ett så kallat attefallshus på 30 kvm utan bygglov, dock krävs då anmälan.
  • Bygglov kan behövas för att glasa in en altan.
  • Bygglov behövs för väsentligt ändrad användning av en byggnad, t ex från bostad till kontor.
  • Inom detaljplanerat område behövs bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende väsentligt, t ex genom att byta fasad- eller takmaterial eller ändra fasadkulör.
  • För att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (till exempel upplag, plank och murar) kan bygglov också behövas. Vad som räknas som anläggning är specificerat i plan- och byggförordningen, kapitel 6.

Bra att tänka på

Om du bygger nära hav, sjö eller vattendrag kan det krävas strandskyddsdispens enligt miljöbalken. I fastighetskartan kan du se strandskyddets utbredning längs kusten.
Det finns även andra områden som har restriktioner vad gäller byggnation, såsom område med landskapsbildsskydd och område av riksintresse för kulturmiljövård. Vid nybyggnation inom område med landskapsbildsskydd krävs tillstånd ifrån Länsstyrelsen. Många radbyar ingår i riksintresse för kulturmiljövård, med vissa riktlinjer för byggnation. I fastighetskartan kan du se vilka områden som berörs av nämnda skydd.  

Bygglovsansökan

Läs mer om vad en bygglovsansökan ska innehålla här.

Byggprocessen

Läs mer om vad som händer efter att din bygglovsansökan är inlämnad här.

Sidan uppdaterad 16 augusti 2019 Kommentera sidan