Porten till Färjestaden

Mörbylånga kommun bjuder in marknadens aktörer att anmäla sitt intresse till markanvisningstävling för Del av Algutsrum 20:10, också kallad Porten till Färjestaden. Med inbjudan finns en unik chans att vara med och skapa det som ska bli en del av entrén till Färjestaden och södra Öland i Mörbylånga kommun – länets mest intressanta kommun. Mörbylånga kommun växer mest i hela länet och 2021 blev kommunen utsedd till Årets tillväxtkommun i länet.

Exploateringsområdet, om ca 1,3 hektar vid brofästet, är ett nytt verksamhetsområde med en detaljplan som medger hotell, kontor, konferens mm. Målet är en god gestaltning som tillför något extra till platsen.

Efter inlämnade intresseanmälningar kommer kommunen att välja ut ett mindre antal byggaktörer som får möjligheten att ta fram ett förslag och presentera handlingar och ritningar. Därefter kommer en markanvisning tilldelas den aktör som bedöms ha den bästa helhetslösningen. Det är Kommunstyrelsen som beslutar vem som får markanvisningen och processen följer Mörbylånga kommuns antagna riktlinjer för markanvisning.

Läs mer här i Inbjudan till markanvisning för Porten till Färjestaden. Till höger finner ni detaljplan, översiktskarta, nybyggnadskarta mm. för mer information om exploateringsområdet.

Anmäl intresse

Anmäl ert intresse genom att fylla i en blankett med komplett information (cirka 2-5 sidor), bifoga sedan detta dokument och maila senast 30 maj 2022 till markanvisning@morbylanga.se.

Handlingarna ska vara märkta – INTRESSEANMÄLAN DEL AV ALGUTSRUM 20:10.

Välkommen!

Sidan uppdaterad 23 mars 2022 Kommentera sidan